Trả lời ý kiến cử tri

  • Bộ Công thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về hàng nhập lậu, hàng giả
  • Tại kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Công thương về việc: Cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ quản lý chặt chẽ và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; đồng thời rút giấy phép kinh doanh các đơn vị, cá nhân trong thời hạn 2-5 năm để mang tính răn đe, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.
  • Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng
  • Tại kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc: Cử tri phản ánh, chất lượng giáo dục, nhất là giáo dục đại học còn nhiều bất cập, đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh lại việc mở rộng hình thức đào tạo đại học tại chức, đại học từ xa của một số cơ sở giáo dục đại học; quy hoạch lại hệ thống các trường đại học theo hướng đáp ứng qưy mô mở rộng của các trường đại học, cao đẳng song phải chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo. Đồng thời đề nghị rà soát, kiếm, tra, những trường nào không đảm bảo điểu kiện giảng dạy, thì cần có biện pháp để xử lý; cần thiết thì phải cắt giảm, rút giấy phép đào tạo trường không đảm bảo chất lượng đào tạo.
  • Bộ Công thương trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Nghệ An về quy hoạch các công trình thủy điện
  • Trước kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến cử tri tỉnh Nghệ An tới Bộ Công thương về vấn đề: “Việc quy hoạch các công trình thủy điện hiện nay chưa phù hợp, ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân trong vùng quy hoạch như mất đất, mất rừng, môi trường bị xâm hại...Đề nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan cần đánh giá nghiêm túc để có điều chỉnh quy hoạch thủy điện cho hợp lý.”
  • Bộ Giao thông vận tải trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nghi Thuỷ, thị xã Cửa Lò.
  • Tại kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIII, Đoàn ĐBQH đã tổng hợp và chuyển ý kiến, kiến nghị của cử tri phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An tới Bộ Giao thông vận tải về việc: Năm 2000, dự án thu hồi 30 ha đất để xây dựng Cảng Cửa Lò, trong đó có bến cá và khu neo đậu tàu, thuyền của ngư dân phường Nghi Thủy. Trong quy hoạch xây dựng Cảng Cửa Lò, dự án không tính đến việc xây dựng bến cá mới cho ngư dân; thiết kế cầu bắc qua sông, nối liền bến 1, 2 với bến 3, 4 không hợp lý, quá thấp, tàu thuyền có công suất 50CV không thể đi qua cầu được, gây khó khăn trong sản xuất, trú ẩn khi gặp thiên tai. Vấn đề này cử tri kiến nghị nhiều lần, nhưng chưa được xem xét, giải quyết. Vì vậy, cử tri tiếp tục đề nghị Chính phủ như sau: + Thiết kế xây dựng lại cầu cho phù hợp để tàu thuyền có thể qua lại thuận lợi, tiếp tục phát huy nghề biển truyền thống của nhân dân; + Cấp kinh phí để xây dựng bến cá, nơi neo đậu tàu thuyền cho ngư dân thị xã Cửa Lò; + Hỗ trợ kinh phí nạo vét luồng lạch bến cảng Cửa Lò.

Lượt truy cập