Thông tin chi tiết

 • Tổ chức niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND
  16:51 09/07/2018
 • Chiều 23/4, Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá tình hình, tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử; những khó khăn, vướng mắc và những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chủ trì. Tham dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Hữu Lậm – Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và đại diện một số sở, ngành cấp tỉnh.
   
  Trước khi bước vào nội dung chính của cuộc họp, Ủy ban bầu cử tỉnh công bố Quyết định của UBND tỉnh về kiện toàn Ủy ban bầu cử tỉnh. Theo đó đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, thay đồng chí Hồ Đức Phớc – nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh.
   
  Toàn cảnh buổi làm việc.
  Toàn cảnh buổi làm việc.

  Báo cáo tình hình công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh, cho thấy, đến thời điểm này, mọi công tác đang được các cấp, các ngành từ tỉnh xuống cơ sở triển khai đúng tiến độ, đúng pháp luật. Sau 3 lần hiệp thương lựa chon, giới thiệu những người ứng cử, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh đã thống nhất chốt danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định:
  Đồng chí Lê Xuân Đại khẳng định: "công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo lên quan đến công tác bầu cử được thực hiện đúng luật định".

  Theo đó có 18 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội là người địa phương và 5 người ứng cử do Trung ương giới thiệu để bầu 13 đại biểu. Có 153 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh để bầu 91 đại biểu. Các công việc như ấn định, công bố đơn vị bầu cử; thành lập các tổ phụ trách bầu cử; công tác tiếp nhận hộ sơ ứng cử; công tác hiệp thương; việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú; công tác lập và niêm yết danh sách cử tri; giải quyết khiếu nại, tố cáo đều được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng luật và chất lượng.

  Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trên nhiều loại hình, phương thức khác nhau, thông qua các cơ quan thông tin đại chúng; cổng thông tin điện tử tỉnh, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị; qua hệ thống truyền thanh xã; pano ap phich, khẩu hiệu... Công tác an ninh trật tự; và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cuộc bầu cử cũng đang được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo.

  Đồng chí Cao Thị Hiền đề nghị cần rà soát tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trước khi công bố và niêm yết công khai Hộp thư đến x
  Đồng chí Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cần rà soát tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh trước khi công bố và niêm yết công khai.
   
  Tại cuộc họp, các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh cũng đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình kiểm tra, chỉ đạo cơ sở. Tổ chức biểu quyết thông qua việc phân bổ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 theo từng đơn vị bầu cử đã được lập.
   
  Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh chỉ đạo các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử tỉnh tiến hành công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh theo từng đơn vị bầu cử, chậm nhất ngày 27/4 theo luật định. Đồng thời chỉ đạo các địa phương niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử, chậm nhất trước ngày 2/5.
   
  Đồng chí cũng yêu cầu các thành viên ủy ban bầu cử cần tăng cường kiểm tra, chỉ đạo, bổ cứu, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; kịp thời đề xuất với Ủy ban bầu cử những vấn đề phát sinh ở cơ sở. Giao Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hướng dẫn, đồng thời phối hợp với các địa phương tổ chức cho những người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử theo luật định. Đối với Sở Nội vụ chuẩn bị đầy đủ tài liệu cung cấp cho các địa phương; quan tâm tập huấn, hướng dẫn công tác bầu cử ở các tổ bầu cử, tránh sai sót. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, tạo không khí sôi nổi, đảm bảo ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
  Mai Hoa
  (Nguồn: BNA)

  Lượt truy cập