Thông tin chi tiết

 • 'Quan tâm nâng cao đời sống nhân dân vùng miền núi'
  16:51 09/07/2018
 • Bà Lô Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 15, huyện Quế Phong.
 • Tôi đã có 25 năm công tác với nhiều cương vị, lĩnh vực công tác khác nhau. Đây chính là điều kiện giúp tôi tích lũy được nhiều kinh nghiệm, thuận lợi hơn  ở cương vị công tác hiện tại là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Bản thân là một cán bộ người dân tộc thiểu số, quê huyện miền núi nghèo, sau này được giáo dục, đào tạo và trưởng thành trong môi trường công tác ở cấp huyện và tỉnh, tôi thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của đồng bào vùng miền núi, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao, biên giới.
   
  Bởi vậy, nếu được cử tri tin tưởng bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tôi sẽ có thêm điều kiện để tham gia, đóng góp với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng với tư cách là đại biểu HĐND tỉnh để ban hành nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh và đảm bảo nâng cao đời sống vật chất – tinh thần cho các huyện miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, cũng như giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, nổi cộm đang đặt ra. Trong đó, tôi luôn quan tâm đến các vấn đề phát triển kinh tế - văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; giải pháp giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc...
   
  Trước hết, tôi sẽ không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ mọi mặt, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.
   
  Trên cương vị công tác của mình, tôi sẽ đề xuất, kiến nghị với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng đề ra các giải pháp đẩy mạnh các chương trình thu hút nguồn lực đầu tư nhằm phát triển hạ tầng cơ sở nông thôn miền núi, vùng cao, biên giới như: giao thông, thủy lợi, điện lưới, chăm sóc sức khỏe, y tế, các công trình phục vụ dân sinh thiết yếu cho nhân dân. Có biện pháp, giải pháp tạo việc làm cho nhân dân miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số, nâng mức thu nhập, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; góp phần giữ gìn và bảo vệ tài nguyên rừng một cách bền vững. 
   
  Tôi sẽ phối hợp tốt với các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể quần chúng làm tốt công tác tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân và đồng bào các dân tộc thiểu số xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đồng sức, đồng lòng, quyết tâm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường xã hội lành mạnh để đồng bào các dân tộc yên tâm, phấn khởi, thi đua xây dựng bản làng, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc.
   
  Là một cán bộ nữ, tôi cũng luôn quan tâm đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, nhất là vấn đề tạo việc làm, thu nhập cho hơn 50% dân số phụ nữ nói chung cũng như trong đồng bào các dân tộc thiểu số nói riêng. Tôi sẽ đem tiếng nói của mình đề xuất các cơ quan chức năng tăng cường thực hiện các chính sách về bình đẳng giới; về lao động, việc làm, thu nhập; con em ra trường có việc làm; phòng, chống các tệ nạn xã hội, tình trạng buôn bán phụ nữ... Tôi cũng sẽ đề xuất các chính sách quan tâm sức khỏe sinh sản, chăm lo hạnh phúc gia đình và tương lai của phụ nữ, trẻ em trong đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay...
   
  Hoa Thành
  (Ghi)

  Lượt truy cập