Thông tin chi tiết

 • Hướng dẫn lấy ý kiến tín nhiệm cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử
  16:53 09/07/2018
 • Sáng 22/3, Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức hội nghị hướng dẫn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2021.
 • Đồng chí Nguyễn Văn Huy – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh chủ trì hội nghị.

  Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị và quán triệt một số yêu cầu việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
  Đồng chí Nguyễn Văn Huy - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh lưu ý một số vấn đề trong quá trình tổ chức hội nghị lấy ý liến nhận xét của cử tri nơi cư trú.

  Theo đó, Ban Thường trực UBMTTQ đã lưu ý 10 vấn đề trong việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Cụ thể, việc mời và chủ trì hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú của người ứng cử do Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập và chủ trì hội nghị. Ban Thường trực UBMTTQ cấp xã trao đổi với cơ quan, tổ chức, đơn vị có người ứng cử để tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú. 

  Số lượng cử tri tham dự hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND nơi có dưới 100 cử tri thì tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải đảm bảo trên 50% số cử tri tham dự. Nơi có từ 100 cử tri trở lên thì phải đảm bảo ít nhất là 55% cử tri tham dự.

  Ở những khu dân cư có nhiều ứng cử viên làm đại biểu Quốc hội và ứng cử viên làm đại biểu HĐND các cấp được tiến hành theo trình tự, lấy ý kiến đối với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội trước, sau đó là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện và cấp xã.

  Chủ trì hội nghị cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, thông tin để kịp thời cung cấp, giải thích và trả lời khách quan khi cử tri nêu ý kiến hoặc yêu cầu liên quan đến các quy định của pháp luật về bầu cử, về ứng cử viên.

  Toàn cảnh hội nghị
  Toàn cảnh hội nghị.

  Đồng thời chủ động chuẩn bị phiếu tín nhiệm có dấu của UBMTTQ cấp xã hoặc UBND cùng cấp; thùng phiếu, dự kiến Tổ kiểm phiếu để khi còn có ý kiến khác nhau về ứng cử viên cần biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu.

  Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cần đảm bảo mốc thời gian quy định và bắt đầu  từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 12 tháng 4 năm 2016.

  Minh Chi
  (Nguồn: BNA)

  Lượt truy cập