Thông tin chi tiết

 • Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khoá XVIII
  16:53 09/07/2018
 • Chiều 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII thông qua Nghị quyết Đại hội và tổ chức lễ bế mạc.
 • Đoàn Thư ký Đại hội trình bày bản dự thảo Nghị quyết Đại hội XVIII. Trong đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đưa tỉnh Nghệ An tiến tới trở thành tỉnh khá, tỉnh công nghiệp của khu vực vào năm 2020, hoàn thành mục tiêu Nghị quyết 26 Bộ Chính trị đề ra. 

  Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các Văn kiện Đại hội khoá XVIII.
  Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào các Văn kiện Đại hội khoá XVIII.
  Đồng chí Hồ Đức Phớc thay mặt Ban Chấp hành, phát biểu trước Đại hội.
  Đồng chí Trần Công Dương thay mặt Đoàn Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết.
  Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết.
  Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết.

  Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội.

  Tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí không tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII.
  Tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí không tái cử BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVIII.

  Cũng trong buổi chiều nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII nhận nhiệm vụ. Thay mặt Ban Chấp hành khoá mới, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc hứa với Đại hội sẽ quyết tâm, nỗ lực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. 

  Đồng chí Hồ Đức Phớc thay mặt Ban Chấp hành, phát biểu trước Đại hội.
  Đồng chí Hồ Đức Phớc thay mặt Ban Chấp hành, phát biểu trước Đại hội.
  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII ra mắt, nhận nhiệm vụ.
  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII ra mắt, nhận nhiệm vụ.

  Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Hồ Đức Phớc khẳng định thành công của Đại hội là kết quả của sự đoàn kết, đồng thuận và tinh thần trách nhiệm. Để Nghị quyết Đại hội khoá XVIII đi vào cuộc sống và hoàn thành thắng lợi, các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân. Khơi dậy nội lực, phát huy ngoại lực trên nền tảng truyền thống cách mạng của quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là then chốt đưa Nghệ An tiến nhanh hơn, xa hơn, hoà cùng công cuộc xây dựng phát triển chung của cả nước./.

  Nhóm PV

  (Nguồn: BNA)

  Lượt truy cập