Thông tin chi tiết

 • Bà Cao Thị Hiền: Cùng HĐND tỉnh đưa ra những quyết sách đúng
  16:51 09/07/2018
 • Bà Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại đơn vị bầu cử số 7, huyện Diễn Châu.
 • Là đại biểu HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nay tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại chính quê hương Diễn Châu của mình, với tôi, đây là một vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm cao hơn đối với phong trào chung của tỉnh và quê hương Diễn Châu nói riêng. 
   
  Với kinh nghiệm công tác trên nhiều cương vị khác nhau từ cơ sở lên tỉnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có cơ hội, điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cử tri, nhân dân; cụ thể tôi sẽ tập trung làm tốt các nhiệm vụ sau:
   
  Luôn chăm lo tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức để trước hết phải là một công dân tốt, một cán bộ, đảng viên tốt; không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt; gần gũi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân nói chung và cử tri nơi bầu cử nói riêng. Qua tiếp xúc trước và sau kỳ họp, liên hệ chặt chẽ với cử tri, tích cực tham gia đầy đủ và đóng góp ý kiến tại các kỳ họp HĐND tỉnh; thường xuyên báo cáo với cử tri về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh và bản thân. Quan tâm chăm lo công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng như kiến nghị của công dân. Nghiên cứu kỹ lưỡng và có trách nhiệm đối với các đơn thư công dân gửi tới và các kiến nghị của cử tri để tiếp thu và phản ánh trung thực đến các cơ quan chức năng, gắn với đó là theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết và báo cáo cử tri kết quả giải quyết.
   
  Trên cương vị công tác được giao hiện nay, tôi sẽ cùng với tập thể đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh. Trước hết là nâng cao chất lượng đại biểu HĐND; tạo điều kiện để mỗi đại biểu phát huy tốt nhất trách nhiệm và năng lực hoạt động của mình. Chăm lo bồi dưỡng phương pháp và kỹ năng hoạt động toàn diện của người đại biểu.
   
  Nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh, chú trọng chất lượng giám sát các vấn đề trọng tâm, trọng điểm về kinh tế - xã hội, các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống nhân dân. Tiếp tục giám sát, bảo đảm thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. 
   
  Tôi cũng sẽ cùng với HĐND tỉnh tập trung bàn và quyết định những chủ trương chính sách quan trọng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó tập trung vào các chính sách tạo động lực phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế, các vùng phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực và các mô hình phát triển kinh tế; chính sách chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chuyển đổi các ngành nghề để ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu đảm bảo ổn định đời sống người dân; chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới.
   
  Quan tâm các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, hướng nghiệp, dạy nghề; chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân; đồng thời giải pháp để giải quyết vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; chính sách an sinh xã hội, chính sách cho người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động.
   
  Là một cán bộ công tác nhiều năm trong lĩnh vực nội vụ và xuất phát từ những băn khoăn, phản ánh của cử tri, một vấn đề nữa được tôi ưu tiên trong chương trình hành động của mình là đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường tính minh bạch trong hoạt động công vụ, nâng cao chất lượng và đạo đức công vụ của công chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị...
  MINH CHI
  (Ghi)

  Lượt truy cập