Tin tức - sự kiện

  • HĐND huyện Quỳnh Lưu khoá XVIII tổ chức kỳ họp thứ 2
  • Sáng ngày 27/7, Hội đồng nhân dân huyện Quỳnh Lưu khoá XVIII tổ chức kỳ họp thứ 2, tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phê duyệt quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2010; bàn giải pháp 6 tháng cuối năm 2011.

Lượt truy cập