Thông tin chi tiết

 • Tích cực giám sát việc triển khai các Nghị quyết tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII
  10:20 26/10/2018
 • Ngày 21/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8 dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Xuân Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; tham gia phiên họp có các thành viên Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh, đại diện UBMTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh.
 • Phiên họp bàn và cho ý kiến về kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ tháng 9; chuẩn bị phiên giải trình tháng 9 và công tác chuẩn bị hội nghị Thường trực các tỉnh Bắc Trung bộ tại Nghệ An.

   

  Toàn cảnh phiên họp

   

  Phiên họp đã thống nhất đánh giá: Trong tháng 8, hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh tập trung thu thập thông tin, dữ liệu và xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát theo chương trình kế hoạch đề ra: Ban Văn hóa – Xã hội xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát “hoạt động của các Trung tâm ngoại ngữ, du họctrên địa bàn tỉnh”; thu thập thông tin, tài liệu xây dựng kế hoạch giámsát việc thực hiện kết luận sau giám sát công tác dạy nghề và giải quyết việc làm, việc thực hiện một số chính sách xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh; Ban Kinh tế - Ngân sách thu thập thông tin, xây dựng Kế hoạch giám sát “việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2013- 2017”;Ban Dân tộc ban hành kế hoạch thực hiện giám sát “công tác quản lý và thực hiện các chính sách tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay”;Ban Phápchếxây dựng và triển khai Kế hoạch giám sát “về công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh”. Theo dõi, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh ban hành tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII; việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát và thông báo Kết luận phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 6. Sau kỳ họp, qua đường dây điện thoại trực tuyến, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành 20 văn bản chuyển 42 ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các sở, ngành, địa phương giải quyết và thông báo cho công dân rõ. 

  Trong tháng, Thường trực HĐND tỉnh tiếp nhận 37 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và đã xử lý chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  Tại phiên họp, bên cạnh đánh giá cao hoạt động và sự phối hợp với các cấp, các ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh cũng như giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đề nghị các Ban của HĐND tỉnh cần đôn đốc quyết liệt trách nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

  Hàng tháng, ngoài giám sát, khảo sát theo các nội dung đã xác định cần chú trọng giám sát việc thực hiện theo các ý kiến tại phiên thảo luận, chất vấn, giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, các kết luận, kiến nghị thông qua giám sát cũng như các lĩnh vực mà nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, cập nhật các thông tin từ các phiên thảo luận tại kỳ họp để theo dõi, xử lý các vấn đề bức xúc nổi cộm của đại biểu và cử tri khi tham gia thảo luận các vấn đề kinh tế - xã hội; nhất là việc tranh chấp địa giới hành chính, đất đai giữa các huyện, giữa doanh nghiệp và người dân; công tác đền bù GPMB Quốc lộ 1A; công tác cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; khai thác cát sỏi và khoáng sản trái phép; vấn đề mới nảy sinh như xả lũ của các thủy điện vừa qua, công tác khắc phục tồn tại của vùng tái định cư các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh. Giao các Ban HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch khảo sát rõ việc giải quyết các kiến nghị, các kết luận chất vấn, kết luận các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh để thúc đẩy nhanh kết quả giải quyết đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

   

   

  Phát biểu tại phiên họp, Bà Cao Thị Hiền, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, việc tiếp công dân của đại biểu HĐND tỉnh còn chưa đúng quy định, hoạt động này chưa được các đại biểu thực hiện nghiêm túc. Trong tháng 8, chỉ có 3/21 Tổ đại biểu HĐND tỉnh gửi báo cáo tham gia tiếp công dân cho Thường trực HĐND tỉnh. Vấn đề này Chủ tịch HĐND tỉnh đồng ý cần nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý, theo dõi việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo có hệ thống và khoa học.

  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Viết Đường nêu lên: sau các cuộc giám sát của HĐND, các nội dung kết luận, kiến nghị đã được UBND tỉnh và các ngành tiếp thu. Tuy vậy, để xác định rõ các kết luận đã được thường trực HĐND tỉnh giao tại phiên giải trình như như quản lý khai thác khoáng sản, khai thác cát sỏi trái phép; giải quyết các tồn tại “hậu” tái định cư thủy điện Hủa Na; tiến độ giải ngân vốn hỗ trợ làm nhà ở cho người có công với cách mạng... chưa được quan tâm giải quyết rốt ráo. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn các nội dung này để đưa vào chương trình khảo sát, giám sát tại các phiên họp thường kỳ nhằm theo đuổi đến cùng các vấn đề, nội dung mà HĐND tỉnh đưa ra.

  Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các thành viên để tahm mưu xây dựng chương trình công tác của Thường trực, các Ban nhằm hoàn thiện các nội dung được đề cập.

  Đối với việc chuẩn bị phiên giải trình tháng 9, phiên họp đồng ý giải trình nội dung: “Công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay còn chậm, gây bức xúc trong nhân dân. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới”. Chủ tịch HĐND tỉnh giao cho Văn phòng tham mưu xây dựng kịch bản phiên giải trình, có thể trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị để chủ tịch các địa phương còn chậm cấp quyền sử dụng đất cho dân giải trình rõ.

  Chủ tịch HĐND tỉnh cũng yêu cầu tập trung chuẩn bị cho Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Bắc Trung Bộ được tổ chức tại Nghệ An vào cuối tháng 8 cần phải chủ động, tích cực và chu đáo, nhất là việc lễ tân đón tiếp khách thịnh tình; các bài phát biểu chuẩn bị có chất lượng./.

   

  Trần Văn Vinh

  Lượt truy cập