Thông tin chi tiết

 • Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp
  16:39 09/07/2018
 • Chiều ngày 21 tháng 1, Thường trực HĐND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan năm 2013, triển khai nhiệm vụ năm 2014. Đồng chí Trần Văn Mão, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Huy, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
 • Đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp công tác năm 2013, đại diện hai bên đã nhấn mạnh sự phối hợp giữa HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh đã góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của mỗi bên. Công tác xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tuyên truyền vận động nhân dân, phối hợp bố trí tổ chức tiếp xúc cử tri các cấp, tổng hợp, theo dõi kết quả trả lời ý kiến cử tri của các cơ quan có thẩm quyền được tăng cường. Bên cạnh đó Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp tốt trong công tác xây dựng pháp luật, đặc biệt về tổ chức lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, Luật Đất đai (sửa đổi).

   

  Quang cảnh Hội nghị

   

  Các đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận về việc phối hợp trong hoạt động giám sát, cần gắn công tác này với nguyện vọng của cử tri, đóng góp nhiều ý kiến hơn trong hoạt động quản lý nhà nước, cùng lựa chọn các vấn đề chất vấn sát thực hơn tại các kỳ họp. Đại diện các Ban HĐND đề nghị MTTQ tham gia nhiều hơn vào các công tác của các Ban, tăng cường trao đổi thông tin, quan tâm nắm bắt ý kiến, kiến nghị của nhân dân nhất là đồng bào giáo dân và đồng bào các dân tộc thiểu số, phối hợp giám sát việc giải quyết đơn thư của công dân, nhất là các đơn thư khiếu nại, tố cáo kéo dài.

   

  Đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp hằng năm là hoạt động cần thiết để phát huy trách nhiệm của mỗi bên, khắc phục hạn chế để HĐND và MTTQ  tỉnh ngày càng hoạt động hiệu quả hơn. Hai bên cùng tiếp tục kiến nghị với Đảng, nhà nước về các chủ trương, chính sách nhằm tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế, văn hóa, cải cách hành chính... mà trước mắt là những quy định liên quan đến công tác phối hợp giữa MTTQ và HĐND từ tỉnh đến cơ sở.

   

  Lê Xuân

  Lượt truy cập