Thông tin chi tiết

 • Thường trực HĐND tỉnh giao ban tháng 9
  16:39 09/07/2018
 • Thực hiện chương trình công tác, chiều 30 tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ. Tham dự hội nghị có Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện UBND, MTTQ tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 • Trong tháng 9 Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo tốt công tác bầu cử bổ sung đại biểu HĐND thị xã Hoàng Mai, tham dự kỳ họp thứ 8 - HĐND huyện Quỳnh Lưu, kiện toàn xong nhân sự Thường trực HĐND và Ban Pháp chế HĐND huyện. Thường trực, các Ban HĐND đã hoàn thành chương trình giám sát, khảo sát theo kế hoạch. Các đoàn giảm sát, khảo sát đã thực hiện đúng trình tự, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có ý kiến xác đáng chất vấn đối với các cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát. Hiện nay các đoàn đang tiến hành hoàn chỉnh báo cáo kết luận cụ thể đối với từng vấn đề để làm cơ sở tổng hợp chung.

   

  Toàn cảnh Hội nghị

   

  Các đại biểu tham dự hội nghị cũng đánh giá cao công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, hiệu quả. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tham mưu cho Thường trực HĐND theo dõi hoạt động của tổ, đại biểu HĐND tỉnh, HĐND các huyện, thành, thị và các sở, ngành liên quan trong việc thực thi nhiệm vụ. Nhìn chung trong tháng 9, Thường trực HĐND tỉnh đã chủ trì, điều hòa phối hợp với các Ban và các ngành liên quan tổ chức các hoạt động trong tháng đạt chất lượng và hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

   

  Sang tháng 10, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh tập trung triển khai thực hiện kế hoạch giám sát, khảo sát tại các địa phương và các ban ngành cấp tỉnh về công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật; về miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập tại nghị định 49/2010/NĐ-CP; về Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào thiểu số đặc biệt khó khăn; về Nghị quyết 319/2010/NQ.HĐND của HĐND tỉnh về hỗ trợ giảm nghèo cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 30% trở lên và giám sát một số chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh.

   

  Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao việc khắc phục hạn chế trong giám sát, nhiều kết luận có chiều sâu, phát hiện nhiều vấn đề trong khảo sát, giám sát. Đề nghị các đoàn giám sát thực hiện thẩm quyền xác minh, tăng cường giám sát đến tận người dân, các đối tượng chịu tác động của các cơ chế, chính sách. Đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị tốt hơn các báo cáo, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu, phục vụ và đảm bảo mọi điều kiện cho hoạt động giám sát, khảo sát và hoạt động khác của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh quan tâm rà soát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, chỉ đạo thị xã Hoàng Mai chuẩn bị kỳ họp thứ nhất- HĐND Thị xã, làm việc với các huyện theo kế hoạch. Thường trực, các Ban HĐND, Văn phòng cũng tập trung chuẩn bị chu đáo, kịp thời nội dung kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI./.

   

  Lê Xuân

  Lượt truy cập