Thông tin chi tiết

 • Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến về nội dung phiên họp thường kỳ tháng 6
  16:32 09/07/2018
 • Tại cuộc họp giao ban ngày 25/6 của Thường trực HĐND tỉnh, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến về Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “công tác tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 – 2017” trên địa bàn tỉnh.
 • Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp;tham dự cuộc họp có bà Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tinh, ông Hoàng Viết Đường - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Thường trực HĐND, đại diện UBMTTQ tỉnh và các sở, ngành liên quan.

   

      

  Quang cảnh Hội nghị      

   

  Phiên họp đã dành thời gian phần lớn cho việc tham gia sâu Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về “công tác tổ chức bộ máy, biên chế, hợp đồng lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2015 – 2017”; đa số đồng tình với kết quả việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế và hợp đồng lao động trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số hạn chế, tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới như: đề án vị trí việc làm còn bất cập, chưa gắn đề án vị trí việc làm với đề án tinh giản biên chế; số hợp đồng vụ việc tại các trường học còn nhiều, một số đơn vị lao động hợp đồng lâu năm chưa có hướng sắp xếp lâu dài. Số cán bộ bán chuyên trách cấp thôn, xóm bản còn lớn (chưa kiêm nhiệm được nhiều); quy mô xã, xóm, thôn, bản nhiều nơi chưa đảm bảo theo quy định… Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các thành viên, đồng thời hoàn chỉnh văn bản để báo cáo tại kỳ họp thứ 6 sắp tới.

   

  Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã đánh giá công tác tháng 6, nhiệm vụ tháng 7, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý tập trung tham mưu có chất lượng để tổ chức kỳ họp thứ 6 thành công tốt đẹp. Đồng ý với Tờ trình của UBND tỉnh về chuyển việc thông qua “Nghị quyết về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An”  từ kỳ họp thứ 7 sang kỳ họp thứ 6./.

    

  Trần Văn Vinh

  Lượt truy cập