Thông tin chi tiết

 • Kết quả kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa XVII được các đại biểu đánh giá cao tại phiên họp thường kỳ tháng 7 của Thường trực HĐND tỉnh
  10:20 26/10/2018
 • Sáng 30/7, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7 để đánh giá hoạt động tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2018 của Thường trực, các ban và Văn phòng HĐND tỉnh; đánh giá kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII; nghe và cho ý kiến về Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức hội nghị Thường trực các tỉnh Bắc Trung bộ lần thứ 4 tại Nghệ An; nghe và cho ý kiến về việc ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao, bồi dưỡng biên tập các tin, bài viết sử dụng trên trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Nghệ An; nghe và cho ý kiến về dự toán kinh phí Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 • Chủ trì phiên họp có đồng chí Cao Thị Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh; tham gia phiên họp có ông Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh cùng đại diện Văn phòng UBND tỉnh. Ông Nguyễn Tất Thành, Phó Văn phòng báo cáo kết quả hoạt động tháng 7, nhiệm vụ tháng 8. Các đại biểu cơ bản nhất trí dự thảo báo cáo và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8, trong đó có nội dung ban hành kế hoạch giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và chế độ chính sách đối với người lao động trên địa bàn tỉnh; các Ban chuẩn bị kế hoạch giám sát, khảo sát theo chương trình công tác như: Khảo sát hoạt động các trung tâm ngoại ngữ, du học trên địa bàn tỉnh; giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng giai đoạn 2013 - 2017; giám sát việc quản lý và thực hiện chính sách hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 2014 đến nay; giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự...

   

   

  Thay mặt Thường trực, ông Phạm Văn Hóa, Ủy viên Thường trực, Chánh Văn phòng HĐND Báo cáo Đánh giá kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị về nội dung, chương trình, công tác bảo đảm để kỳ họp đạt được nhiều kết quả, phát huy được tính dân chủ, trí tuệ tập thể để thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trọng, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Kỳ họp đã ban hành 19 Nghị quyết, thẩm tra 11 dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp, nghe và cho ý kiến 28 báo cáo; Công tác thẩm tra bảo đảm tính phản biện có chất lượng, nhất là các dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo quy trình của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo nghị quyết về thu hồi đất, công tác thẩm tra của các Ban đã giúp cho các đại biểu HĐND có tầm nhìn khách quan, trung thực trong biểu quyết, góp phần chỉnh sửa 8 nghị quyết để HĐND tỉnh thông qua đúng quy định của pháp luật. Kỳ họp đã phát huy dân chủ tiếp 12 lượt công dân, nhận 7 đơn thư khiếu nại, tố cáo; nhận 68 lượt cuộc gọi qua đường dây điện thoại trực tuyến. Phiên chất vấn đã có 18 lượt ý kiến của 14 đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Công thương; có 82 lượt ý kiến tại các phiên thảo luận tổ, 26 lượt đại biểu phát biểu thảo luận đề nghị bổ sung, 23 đại diện các sở, ngành giải trình các ý kiến tại các phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Không khí kỳ họp khẩn trương nghiêm túc mặc dù thời tiết chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, Thường trực HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt cần rút kinh nghiệm để kỳ họp sau đạt kết quả tốt hơn, đó là: cần thực hiện đúng tiến độ thời gian chuẩn bị kỳ họp, báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri, trả lời kiến nghị sau giám sát, sau chất vấn từ kỳ họp thứ 5 vẫn còn chậm...

   

   

  Kết luận nội dung này, bà Cao Thị Hiền, Phó chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, các đại biểu đã thông nhất đánh giá kỳ họp thứ 6 đã thành công các nội dung chương trình, đảm bảo đúng luật, được đông đảo đại biểu và cử tri ghi nhận, một số nội dung được đổi mới đảm bảo trước thời gian như chuyển tài liệu cho đại biểu ngay khi đã thẩm tra xong, công tác tổng hợp sau thảo luận đầy đủ, nhanh hơn trước… sau kỳ họp công tác hoàn chỉnh nghị quyết kịp thời, đồng thời đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh cần tham mưu chuyển các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến từ đường dây điện thoại trực tuyến đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết sớm.

   

  Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về Kế hoạch chuẩn bị tổ chức hội nghị Thường trực các tỉnh Bắc Trung Bộ lần thứ 4 tại Nghệ An; Nghe và cho ý kiến về dự toán kinh phí Đề án nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghe và cho ý kiến vềviệc ban hành quy định chế độ nhuận bút, thù lao, bồi dưỡng biên tập các tin, bài viết sử dụng trên trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Nghệ An. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chủ trì phiên họp đề nghị Văn phòng hoàn chỉnh các nội dung, xin ý kiến một lần nữa các thành viên Thường trực và ban hành sớm triển khai thực hiện./.

   

  Trần Văn Vinh

  Lượt truy cập