Thông tin chi tiết

 • HĐND tỉnh họp giao ban tháng 12
  16:39 09/07/2018
 • Bên cạnh những công tác khác, việc chuẩn bị và tổ chức kỳ họp thứ 10-HĐND tỉnh khóa XVI đã được đánh giá tại hội nghị giao ban thường kỳ tháng 12 của HĐND tỉnh, tổ chức sáng 02 tháng 1. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì với sự tham gia của đại diện Ủy ban MTTQ, UBND tỉnh.
 • Các đại biểu, cử tri đánh giá cao chất lượng nội dung và chương trình của kỳ họp. Đó là kết quả của quá trình phối hợp giữa các cơ quan chuẩn bị chu đáo từ tài liệu trình kỳ họp đến công tác thẩm tra. 23 Nghị quyết trong đó có 18 Nghị quyết chuyên đề đã được thông qua tại kỳ họp. Các đại biểu đã góp ý vào chương trình, thời gian, nội dung, cách thức thảo luận, trả lời chất vấn, thẩm quyền của HĐND tỉnh trong việc ban hành các Nghị quyết, trong đó nhấn mạnh việc bố trí cho các đơn vị được chất vấn làm rõ hơn, đi sâu vào nội dung mà đại biểu đề cập. Các đại biểu cũng đã đánh giá việc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, nhiều đơn vị gửi tài liệu chưa đúng thời gian, một số đại biểu chưa thật chú trọng vai trò của mình trong đề xuất chương trình giám sát năm 2014, tham gia thẩm tra tài liệu trình kỳ họp và chất vấn. Tháng 12 Thường trực, các Ban HĐND và Văn phòng đã tiến hành tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2013, kế hoạch 2014.

   

  Kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đánh giá cao việc nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 12. Nhờ chuẩn bị sớm, có kế hoạch chặt chẽ, rà soát kịp thời và phối hợp hiệu quả với các cơ quan có liên quan nên kỳ họp đã thành công tốt đẹp. Thường trực, các Ban HĐND, Văn phòng cũng cần rút kinh nghiệm quá trình chuẩn bị nhất là tài liệu kỳ họp, kịch bản điều hành, nội dung chất vấn, những điểm đổi mới của kỳ họp và có văn bản gửi UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh.  Sau kỳ họp Thường trực đã chỉ đạo Văn phòng chỉnh sửa, ban hành Nghị quyết kịp thời, chuẩn bị nội dung để đại biểu tiếp xúc cử tri, quan tâm công tác thông tin tuyên truyền sau kỳ họp. Đồng chí cũng đề nghị trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, Thường trực, các Ban HDDND tỉnh xây dựng Chương trình công tác, giám sát, khảo sát năm 2014.

   

  Lê Xuân

  Lượt truy cập