Thông tin chi tiết

 • Cần quan tâm việc giám sát, khảo sát của các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch đề ra
  14:44 28/02/2019
 • Sáng 22/2, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2019. Tham gia phiên họp có đồng chí Cao Thị Hiền – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện UBMTTQ tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và một số sở, ngành liên quan.
 • Về kết quả hoạt động trong tháng 02/2019, Thường trực HĐND tỉnh tập trung chỉ đạo ban hành văn bản điều hòa nội dung, thời gian, địa điểm giám sát chuyên đề năm 2019 của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; xây dựng, ban hành báo cáo tình hình tổ chức hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của HĐDN các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh; việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo đúng quy trình, pháp luật; tổ chức các hoạt động vui Tết đón Xuân đảm bảo an toàn, tiết kiệm; trồng cây đầu năm; chấp hành giờ giấc làm việc kỷ luật, kỷ cương, tổ chức ngay từ đầu năm.

  Đ/c Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

  Cũng trong tháng 02/2019, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã phối hợp công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh.

  Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn yêu cầu các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, ban hành thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân tỉnh và xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”; thống nhất danh mục đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019; chuẩn bị nội dung phiên giải trình của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4 năm 2019. Mặt khác phối hợp Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động HĐND đối với đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh.

  Đ/c Cao Thị Hiền, PCT HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp

  Tại cuộc giao ban, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã thảo luận, thống nhất  nội dung giám sát của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh trong năm 2019. Cần chú ý về việc giám sát về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2018; đề nghị sàng lọc Nghị quyết tinh gọn, thực tế; chọn vấn đề sâu sát để chuẩn bị phiên giải trình tháng 4 năm 2019; cần xem xét kỹ việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động HĐND đối với đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  Liên quan đến việc xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh năm 2019, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các ngành rà soát kỹ các nội dung để xác định rõ các danh mục nghị quyết cần ban hành; đồng thời phải làm rõ căn cứ pháp lý và nguồn lực đảm bảo để khi Nghị quyết được ban hành thực hiện đi vào cuộc sống.

  Hồng Sáu

  Lượt truy cập