Thông tin chi tiết

 • Ban Pháp chế bàn chương trình công tác năm 2019
  17:31 13/01/2019
 • Ngày 09/01, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ nhất bàn chương trình công tác năm 2019. Chủ trì phiên họp có ông Phan Đức Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; tham gia phiên họp có ông Hoàng Viết Đường, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban Pháp chế và lãnh đạo các Ban chuyên trách HĐND tỉnh.
 • Ông Trần Đình Toàn, Phó trưởng ban đã thay mặt lãnh đạo Ban Pháp chế trình bày dự thảo chương trình công tác năm 2019 của Ban, dự kiến các nội dung giám sát, khảo sát, dự kiến thời gian địa điểm các cuộc giám sát, khảo sát. Tại phiên họp có 7 ý kiến tham gia vào nội dung chương trình công tác, nhất là thảo luận kỹ các chuyên đề giám sát, khảo sát; xin ý kiến về tổ chức hoạt động giao ban hoạt động phối hợp giữa Ban pháp chế HĐND tỉnh và Ban pháp chế HĐND huyện, thành, thị theo cụm huyện. Ông Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nêu lên một số vấn đề gợi mở trong việc tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát của Ban cần lựa chọn những vấn đề nổi cộm bức xúc trong lĩnh vực pháp chế nhất là đơn thư, khiếu nại tố cáo lâu dài chưa được giải quyết, vấn đề tai nạn giao thông, trật tự an toàn xã hội…

  Ông Phan Đức Đồng chủ trì phiên họp

  Bà Thái Thị An Chung, Phó trưởng ban Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc

  Kết luận phiên họp, ông Phan Đức Đồng tiếp thu các ý kiến đóng góp vào dự thảo chương trình công tác và thống nhất nội dung giám sát chuyên đề năm 2019 gồm 2 nội dung: Công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An và công tác xử lý vi phạm tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; hoạt động khảo sát có 2 nội dung: Hoạt động của các ban chỉ đạo, các tổ chức phối hợp liên ngành trên địa bàn tỉnh và việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính. Đề nghị lãnh đạo chuyên trách Ban tổng hợp trình Thường trực HĐND tỉnh điều hòa phối hợp về thời gian, địa điểm tránh chồng chéo trùng lắp để hiệu quả hoạt động giám sát được nâng cao, đồng thời tránh phiền hà cho cơ sở khi thực hiện các cuộc giám sát, khảo sát.

  Trần Văn Vinh

  Lượt truy cập