Thông tin chi tiết

 • Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết quy chế phối hợp công tác
  16:33 09/07/2018
 • Chiều 01/6/2017, tại trụ sở HĐND tỉnh, Lãnh đạo hai cơ quan: Ban Dân tộc HĐND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác hai bên.
 • Tham gia lễ ký có ông Hoàng Viết Đường, Tỉnh ủy viên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh. Quy chế phối hợp công tác có 7 điều với các nội dung: Nguyên tắc chung, phối hợp về đề xuất cơ chế chính sách cho vùng đồng bào dân tộc; phối hợp hoạt động giám sát kiểm tra; phối hợp trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc; phối hợp trong công tác đối ngoại; phối hợp trong một số hoạt động sự vụ khác.

   

  Lễ ký kết quy chế phối hợp

   

  Trên cơ sở dự thảo quy chế hai bên đã tiếp thu ý kiến tham gia của ông Hoàng Viết Đường Phó chủ tịch HĐND tỉnh về một số nội dung hoàn thiện quy chế. Trước sự chứng kiến của các thành viên tham dự hội nghị bà Lô Thị Kim Ngân, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh và ông Lương Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã ký Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021.

   

  Trần Vinh

  Lượt truy cập