Thông tin chi tiết

 • Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp đánh giá kết quả quý II
  16:37 09/07/2018
 • Chiều 25/6, Ban Dân tộc họp đánh giá kết quả quý II, triển khai nhiệm vụ quý III và cho ý kiến vào báo cáo giám sát và thống nhất một số nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh. Ông Moong Văn Hợi, Trưởng Ban Dân tộc chủ trì buổi họp.
 • Quang cảnh buổi làm việc

   

  Các đại biểu tham dự cuộc họp đánh giá, trong quý II năm 2015, Ban đã bám sát, thực hiện tốt sự phân công, điều hòa, phối hợp của Thường trực HĐND tỉnh, tham gia tích cực các hoạt động chung của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND. Các nhiệm vụ hoàn thành đảm bảo chất lượng, hiệu quả, sau giám sát, khảo sát Ban đã có những kiến nghị cụ thể đến các cơ quan chức năng, các đơn vị thực hiện. Trong quý II, Ban cũng tiếp tục làm việc với một số ngành, đơn vị liên quan về kết quả việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát. Tiếp tục rà soát, nắm kết quả việc thực hiện các kiến nghị qua hoạt động giám sát của Ban từ đầu nhiệm kỳ đến năm 2014, việc thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lời hứa và kết luận chất vấn của các ngành thuộc lĩnh vực Dân tộc, miền núi tại các kỳ họp thứ 11, 13 HĐND tỉnh.

   

  Các thành viên Ban đã cho ý kiến vào báo cáo giám sát việc thực hiện Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020”; thống nhất chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI như tiếp xúc cử tri, thu thập thông tin và các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lựa chọn vấn đề cử tri quan tâm để tham gia hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp và thực hiện các nhiệm vụ khác.

   

  Kết luận buổi họp, ông Moong Văn Hợi đánh giá cao sự nỗ lực của các thành viên Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ. Các thành viên cần nghiên cứu các vấn đề đã giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay của Ban Dân tộc HĐND tỉnh, thu thập thông tin liên quan thuộc lĩnh vực dân tộc, miền núi để tiếp tục khảo sát việc thực hiện kiến nghị của cử tri tại các huyện và sở ngành trong quý III. Đề nghị các thành viên tích cực tham gia các hoạt động phối hợp giám sát theo đề nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh và các nhiệm vụ khác theo phân công.

   

  Lê Xuân

  Lượt truy cập