Thông tin chi tiết

 • 10 hoạt động nổi bật trong năm 2013 của HĐND tỉnh Nghệ An
  16:37 09/07/2018
 • 10 hoạt động nỗi bật trong năm 2013 của HĐND tỉnh Nghệ An
 • 1. Về thăm và dự kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao những kết quả đạt được của tỉnh Nghệ An; đồng thời ghi nhận những đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2013, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; nâng cao vai trò, hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

   

    

  Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 9       

   

  2. Ngày 06 tháng 3, khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVI, kỳ họp chuyên đề để lấy ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Các đại biểu HĐND tỉnh đã có nhiều ý kiến tâm huyết, sâu sắc tập trung khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và làm rõ hơn với thực tế phát triển của đất nước.

   

  3. Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992, Thường trực HĐND tỉnh đề xuất Đảng đoàn HĐND tỉnh tham nưu với Tỉnh uỷ có chủ trương lãnh đạo các cấp uỷ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia ý kiến đối với dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai (sửa đổi). Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng kế hoạch triễn khai lấy ý kiến nhân dân; tổ chức các đoàn giám sát, đôn đốc việc thực hiện trên địa bàn; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, tạo nên đợt sinh hoạt chính trị dân chủ, rộng lớn nhất, thu hút được trí tuệ của cán bộ Đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia. Các đoàn kiểm tra của trung ương đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quan trọng này trong năm 2013

   

  4. Tại kỳ họp giữa năm 2013, lần đầu tiên HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 14 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu theo quy định, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất đối với người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm. Thường trực HĐND tỉnh đã triển khai hướng dẫn quy trình, cách thức tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tới Thường trực HĐND các cấp trong tỉnh. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cơ bản đã phản ánh bước đầu kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

   

  Các đại biểu HĐND tỉnh thực hiện vai trò người đại biểu dân cử của mình

   

  5. Các kỳ họp HĐND tỉnh trong năm đã có nhiều đổi mới, nâng cao về chất lượng; các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử. Trước kỳ họp ý kiến cử tri được tổng họp đầy đủ kịp thời. Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh ngắn gọn hơn, tập trung vào những vấn đề còn hạn chế, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để đại biểu có thêm căn cứ đề xem xét, quyết định. Chủ toạ điều hành linh hoạt, dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, qua đó phát huy được trí tuệ và tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Kỳ họp đã giành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Trước phiên chất vấn, chủ toạ tổ chức họp để thống nhất với Tổ trưởng các Tổ đại biểu về nội dung và cách thức thực hiện phiên chất vấn, do đó chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn được nâng lên.

           

  6. Lần đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kỳ họp HĐND tỉnh, tất cả các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các báo cáo phát sinh tại kỳ họp đều được tải qua phần mềm quản lý tài liệu kỳ họp vào Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân Nghệ An để các đại biểu sử dụng và theo dõi, đã tiết kiệm thời gian, kinh phí, công sức in ấn tài liệu phát cho đại biểu tại kỳ họp.   

   

  7. Công tác tổ chức lớp tập huấn cho các đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND, UBMTTQ, các ban HĐND tỉnh, Thường trực HĐND cấp huyện được chú trọng: nội dung các bài giảng thiết thực, đi vào những vấn đề lý luận kinh nghiệm hay trong hoạt động của HĐND các cấp. Hội nghị giao ban trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND các huyện, thành, thị được duy trì thường xuyên; chất lượng ngày càng được nâng lên.

           

  8. Công tác thông tin tuyên truyền được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm chỉ đạo cụ thể, sát sao: chỉ đạo xây dựng đề án nâng cấp Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Ban hành quy chế phối hợp với Báo Nghệ An ra chuyên mục ‘’Đại biểu nhân dân nói, làm và lắng nghe’’ phát hành vào thứ 4 hàng tuần; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh các chuyên mục: “Mỗi tuần một vấn đề” và “Đối thoại với cử tri” được nhân dân đồng tình theo dõi .

           

  9. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Thường trực HĐND tỉnh đã xây dựng đề án tiếp công dân, ngoài việc tiếp công dân thường xuyên còn quy định tiếp công dân định kỳ ngày 20 hàng tháng tại trụ sở làm việc. Đổi mới và nâng cao công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư của công dân; khảo sát một số vụ việc đơn thư còn tồn đọng kéo dài, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần giảm công sức, thời gian, chi phí đi lại của nhân dân, được công dân đồng tình chấp hành.       

   

  10. Thường trực HĐND tỉnh đã phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức, bộ máy Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An. Sắp xếp đủ cán bộ lãnh đạo của Văn phòng và lãnh đạo các phòng, chuyên viên, phục vụ theo hướng tinh giản, gọn, nhẹ, đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, phục vụ tốt hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong thời gian tới.

           

  Cử tri và nhân dân trong tỉnh phấn khởi trước những đổi mới quan trọng trong hoạt động của HĐND tỉnh; gửi gắm niềm tin trong năm 2014, những đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tực được tăng cường, góp phần xây dựng quê hương Bác Hồ ngày càng giàu mạnh như Người hằng mong muốn./.

   

                                                              Trần Hữu Đức

  Lượt truy cập