Tin hoạt động

  • Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa HĐND và UBND tỉnh
  • Phối hợp tốt hơn trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nhạy cảm, nhất là các vấn đề liên quan đến kiến nghị, phản ánh của cử tri. Đó là tinh thần được thảo luận tại cuộc họp triển khai quy chế công tác năm 2017 giữa Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh sáng 21/02.
  • Tăng cường giám sát việc trả lời kiến nghị cử tri của các ngành chức năng
  • Sáng 18/1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá hoạt động tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2; nghe và cho ý kiến chương trình giám sát năm 2017; báo cáo kết quả hoạt động của tổ đại biểu, đại biểu HĐND tỉnh năm 2016.
  • Rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh
  • Chiều 26/12, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ đánh giá công tác tháng 12/2016; rút kinh nghiệm kỳ hợp thứ 3, HĐND tỉnh; bàn và thống nhất nội dung công tác năm 2017.
  • Đôn đốc đưa các Nghị quyết HĐND tỉnh vào cuộc sống
  • Sáng 25/8, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh họp đánh giá nội dung hoạt động của HĐND tỉnh tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; rút kinh nghiệm kỳ họp thứ hai, HĐND khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lượt truy cập