Thông tin chi tiết

 • Tiếp tục đổi mới, sáng tạo hoạt động của Đại biểu Quốc hội
  16:14 09/07/2018
 • Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Đoàn ĐBQH tỉnh.
 •  

  Chiều 24/1, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

  Năm 2017, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến vào các dự án luật thông qua và cho ý kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4. Hoạt động khảo sát, giám sát phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, triển khai các hoạt động khảo sát, giám sát đúng kế hoạch đề ra.

  Hoạt động tiếp xúc cử tri được đổi mới về hình thức, chất lượng ngày một nâng cao, trước và sau kỳ họp Quốc hội thứ 3, thứ 4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của các vị đại biểu Quốc hội tại 21 huyện, thành phố, thị xã theo từng đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

  Theo đó, Đoàn đã tiến hành 4 đợt tiếp xúc cử tri định kỳ tại 84 điểm của các đơn vị bầu cử theo hình thức tiếp xúc với cử tri của một xã hoặc cụm xã. Qua tổng hợp và phân loại, Đoàn đã tổng hợp được 95 vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan Trung ương và 166 vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan cấp tỉnh để chuyển tới Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và UBND tỉnh theo luật định.
   
  Ông Nguyễn Thanh Hiền - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn năm 2017. Ảnh: Thanh Lê
  Ngoài việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội, với cách làm đổi mới, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức cho đại biểu Quốc hội trong đoàn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề đối với các nội dung như thực hiện các chính sách pháp luật của Nhà nước đối với vùng chịu ảnh hưởng từ các dự án thủy điện, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi cho đồng bào miền núi, vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường từ các dự án khai thác khoáng sản; về công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ rừng; tiếp xúc cử tri là đại diện doanh nghiệp nhỏ và vừa; đối thoại giữa đại biểu Quốc hội với thanh niên Nghệ An.

  Qua đó, các ĐBQH đã ghi nhận và phản ánh đến Quốc hội, các cơ quan hữu quan ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh nhà để xem xét, trả lời theo quy định.

  Trong năm, Đoàn đã tích cực tham gia các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội.

  Đoàn đại biểu Quốc hội đã tổ chức Đoàn giám sát chuyên đề về việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến UBND tỉnh sau kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV. Qua giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội đã phát hiện và kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan và UBND tỉnh những tồn tại, bất cập trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật trong những lĩnh vực nêu trên và đã kiến nghị nhiều vấn đề để góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật cũng như việc triển khai thực hiện đạt hiệu quả tốt.

  Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh tham gia góp ý báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

  Hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thường xuyên và kịp thời. Tại kỳ họp thứ 3, thứ 4 Quốc hội Khóa XIV các vị đại biểu đã chủ động tham gia phát biểu ý kiến thảo luận tại tổ, hội trường. Công tác phối hợp giữa Đoàn ĐBQH với Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh theo đúng quy định…

  Tại Hội nghị các đại biểu thảo luận tập trung vào các vấn đề như: nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu Quốc hội; đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, ngoài địa bàn ứng cử, mở rộng đối tượng cử tri ngoài tỉnh để nhiều cử tri được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội; chuyển tải kịp thời ý kiến cử tri, nâng cao chất lượng giám sát, việc giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri sau giám sát; nâng cao hiệu quả chất lượng công tác lấy ý kiến xây dựng các văn bản, dự án luật,…

  Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, năm qua hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh có nhiều sáng tạo, đổi mới nên chất lượng ngày càng được nâng lên và được cử tri đánh giá cao.

  Đặc biệt thể hiện bài bản trong việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, phản ánh kịp thời với các  cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

  Trong công tác tiếp xúc cử tri, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng một số vấn đề cử tri quan tâm đã được trả lời nhanh, cụ thể, nhiều nội dung đã được các sở, ngành trả lời trực tiếp tại hội nghị được cử tri ghi nhận, đồng tình cao.

  Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

  Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao tại các kỳ họp của Quốc hội. Nội dung phát biểu được chuẩn bị công phu, chất lượng tốt, ý kiến phát biểu công tâm.

  Về nhiệm vụ năm 2018, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác TXCT, trong đó mời các sở, ngành hữu quan tham gia để trả lời kịp thời các kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực, ngành phụ trách; tăng cường các cuộc TXCT chuyên đề.

  Nhấn mạnh về công tác giám sát, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Đoàn ĐBQH tỉnh phải chọn vấn đề có trọng tâm, trọng điểm mà cử tri quan tâm, nhất là phát huy hiệu quả sau giám sát.

  Đoàn ĐBQH tỉnh cần tổ chức đối thoại với dân; tăng cường phối hợp với HĐND, UBND, MTTQ kịp thời nắm bắt thông tin, đóng góp cho Quốc hội.

  Lượt truy cập