Thông tin chi tiết

 • Hội nghị trực tuyến góp ý Dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội
  16:18 09/07/2018
 • Sáng ngày 27/4, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành trong cả nước để thảo luận về dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội để trình Quốc hội khóa 13 tại kỳ họp thứ 3. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Phạm Văn Tấn, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì.
 • Dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội do đồng chí Đặng Văn Chiến- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Đề án, trình bày nhấn mạnh việc xây dựng Đề án nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất. Đây cũng là việc làm thiết thực, góp phần chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và các Luật về tổ chức bộ máy nhà nước.

   

  Đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Nghệ An (ảnh: Kỳ Thanh)  Tại hội nghị, các đại biểu quốc hội của các tỉnh thành đã tham gia thảo luận xung quanh đề án. Qua thảo luận, đa số các đại biểu tán thành với nhiều nội dung được đề xuất, dự thảo đề án đã bao quát được các vấn đề cần phải đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

  Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, cần có những vấn đề nêu lên trong Đề án như việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp. Phát biểu tại Hội nghị, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Tấn đoàn Nghệ An đề nghị khi dự thảo mới được ban hành và có hiệu lực thi hành thì Nghị quyết 271 có còn hiệu lực hay không; Các cuộc họp trực tuyến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với 63 tỉnh thành cần xem xét lại hình thức và quy trình tổ chức.

  Chiều nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp tục thảo luận, góp ý về Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao hiệu quả, năng suất và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

  Thanh Lê

  Nguồn: Báo Nghệ An

  Lượt truy cập