Thông tin kỳ họp

 • Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992
 • Theo Chương trình kỳ họp, hôm nay ngày 27/5, Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Theo báo cáo của Uỷ ban dự thảo sửa đổi Hiến páhp năm 1992, đến nay, có hơn 26 triệu lượt ý kiến góp ý của nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 • Quốc hội thảo luận dự Luật phòng, chống khủng bố
 • Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Năm, sáng 21/5, Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống khủng bố.
 • Quốc hội thảo luận về kinh tế, xã hội
 • Ngày 22/5, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận ở tổ nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2012 và những tháng đầu năm 2013.
 • Kết quả hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn ĐBQH tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII
 • Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khoá XIII diễn ra 31 ngày (từ ngày 22/10 đến ngày 23/11/2010). Đây là kỳ họp cuối năm, Quốc hội đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2012; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; tiến hành công tác xây dựng pháp luật, hoạt động giám sát và quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước.
 • Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội
 • Tại phiên thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội tại Hội trường, đại biểu Quốc hội Phan Văn Quý, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Thái Bình Dương đã có ý kiến phát biểu.
 • Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Ba, QH Khóa XIII
 • * Đánh giá bổ sung tình hình KT-XH, ngân sách năm 2011 và những tháng đầu năm 2012: Phải kết hợp thật chặt chẽ, liên tục các cơ chế, chính sách, giải pháp trước mắt và giải pháp trung, dài hạn; phải chỉ đạo quyết liệt, tập trung, thống nhất hơn nữa để phát huy tối đa sức mạnh nội lực của đất nước * Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế: Thực hiện kiên quyết và nhất quán nhưng phải tuần tự, từng bước, vững chắc; vừa triển khai, vừa đánh giá và rút kinh nghiệm, hạn chế tối đa mất mát và phí tổn trong thực hiện các giải pháp tái cơ cấu kinh tế * Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của QH năm 2013: Ưu tiên các dự án nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời các văn kiện của Đại hội XI của Đảng, đặc biệt là các dự án phục vụ cho việc thực hiện ba đột phá chiến lược trong Chiến lược phát triển KT-XH 2011 - 2020 * QH nghe báo cáo về: Đề án Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của QH; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2010; bổ sung một số dự án mới sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015
 • Quốc hội thảo luận tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015)
 • Tiếp tục Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 13, chiều ngày 21/10 các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2011 - 2015); Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An tham gia thảo luận tại tổ cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắc và tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Phan Đình Trạc- Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An chủ trì buổi thảo luận.

Lượt truy cập