Thông tin chi tiết

  • Tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khóa XVII
    07:51 11/07/2019
  • Chiều ngày 10/7/2019, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiến hành thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019; các Báo cáo của UBND tỉnh, các ngành liên quan và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
  • Tải Báo cáo tại đây

    Lượt truy cập