Thông tin chi tiết

 • Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tân Kỳ tiếp xúc cử tri
  16:32 09/07/2018
 • Ngày 26/6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tân Kỳ gồm: ông Phạm Văn Hóa, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, bà Thái Thị An Chung – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Lang Thị Hoài – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hợp đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh tại 2 xã Giai Xuân và Tân An.
 • Tham dự buổi tiếp xúc cử tri đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các phòng, ban của huyện Tân Kỳ, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cử tri ở 2 xã Giai Xuân và Tân An.

   

  Quang cảnh Hội nghị

   

  Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Thái Thị An Chung, thay mặt Tổ đại biểu báo cáo trước cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh.

   

  Tại xã Giai Xuân, đã có 12 cử tri phát biểu với 36 ý kiến, tập trung về các vấn đề như xây dựng kết cấu hạ tầng, giao thông, tình trạng xe quá khổ quá tải, điện lưới, xây dựng nông thôn mới, dồn điền đổi thửa, chính sách nông nghiệp, các công trình thủy lợi, việc tiêu thụ hàng nông sản, chế độ cho cán bộ bán chuyên trách tại xóm, bản, chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, việc tinh giản biên chế, chế độ chính sách đối với giáo viên…

   

  Tại xã Tân An, đã có 20 cử tri phát biểu với 40 ý kiến, tập trung về các vấn đề như việc thu hút đầu tư tạo công ăn việc làm cho con em địa phương, về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khen thưởng học sinh giỏi các cấp; hỗ trợ thiệt hại do thiên tai, hỗ trợ mua máy nông nghiệp, phát triên kinh tế trang trại, xây dựng nông thôn mới, các khoản đóng góp xã hội hóa ở trường học, đường điện, đường giao thông, việc vi phạm an toàn giao thông, chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội, việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, chế độ cho cán bộ bán chuyên trách tại xóm, bản …

   

   

  Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo UBND huyện trả lời, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng chí Phạm Văn Hóa, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh thay mặt Tổ đại biểu giải trình các nội dung mà cử tri thắc mắc, quan tâm, đồng thời tiếp thu các ý kiến để kiến nghị các cấp, các ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho người dân.

                                       

  Phan Trung Tú

  Lượt truy cập