Thông tin chi tiết

 • Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao
  16:32 09/07/2018
 • Ngày 15/6, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
 • Đồng chí Hồ Phúc Hợp – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

  Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Viết Đường–Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

   

  Quy định về khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi (cuộc thi) quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh hiện tại trên địa bàn tỉnh đang được thực hiện theo Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh ban hành về mức thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia, khu vực quốc gia, cấp tỉnh và các giải thưởng do tỉnh quy định và Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014 sửa đổi, bổ sung khoản 3, khoản 6 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết số 91/2011/QĐ-UBND. Sau 8 năm thực hiện, nghị quyết có một số nội dung bất cập và không còn phù hợp với tình hình thực tế như: một số giải thưởng quy định chưa phù hợp; một số giải quy mô nhỏ, thành tích chưa tương xứng; một số lĩnh vực chưa được cụ thể hóa rõ nét hoặc chưa được đưa vào trong Quyết định; một số giải có mức thưởng quá cao, chưa phù hợp với Luật Ngân sách hiện hành, cần phải điều chỉnh lại cho phù hợp.

   

  Toàn cảnh phiên làm việc

   

  Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự phù hợp và cần thiết của việc ban hành nghị quyết, với các nội dung được thể hiện trong tờ trình, dự thảo Nghị quyết UBND tỉnh trình, các nhận định trong dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đồng thời tham gia một số ý kiến đối với từng nội dung cụ thể chính sách khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh. Theo đó, đề nghị cơ quan tham mưu, soạn thảo chỉnh sửa một số nội dung, câu từ đảm bảo phù hợp đảm bảo chính sách khen thưởng được ban hành đảm bảo công bằng, có tác dụng động viên, khuyến khích đối với các nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi; đánh giá rõ việc thực hiện Quyết định số 91/2011/QĐ-UBND, Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND trong đó nêu rõ tổng số tập thể, cá nhân đã được thưởng, số tập thể, cá nhân nhận quyết định khen thưởng nhưng chưa được nhận tiền thưởng, tổng kinh phí thực hiện, kinh phí đã cấp, kinh phí chưa cấp,trong thời gian qua ngân sách nhà nước đã đáp ứng được bao nhiêu % nhu cầu của của công tác khen thưởng cá nhân, tập thể đạt thành tích cao. Các đại biểu tham dự họp cũng đưa ra nhiều ý kiến xung quanh việc quy định khen thưởng khác đối với các giải thưởng đặc biệt xuất sắc, việc quy định thủ tục hành chính trong nghị quyết của HĐND tỉnh, trong đó đa phần các ý kiến nhất trí không đưa 2 nội dung này vào nghị quyết mà thực hiện theo các quy định của trung ương và giao UBND tỉnh quy định chi tiết, cụ thể.

   

  Kết luận tại phiên họp thẩm tra, đồng chí Hồ Phúc Hợp, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu nhất là ý kiến thẩm tra của các thành viên Ban Văn hóa-Xã hội, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh.

   

  Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

   

  Cũng trong sáng nay, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh họp thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2015-2018. Các thành viên của Đoàn Giám sát, các đại biểu tham dự họp đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT giai đoạn 2015-2018. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào phần đánh giá chung việc triển khai thực hiện, nêu cụ thể những ưu điểm, tồn tại hạn chế nhất là tình hình bội chi quỹ BHYT trong thời gian qua, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Kết luận, đồng chí Hồ Phúc Hợp, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đánh giá cao và tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu tại hội  nghị. Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh sẽ bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo, thống nhất với các ngành trước khi ban hành báo cáo trình HĐND tỉnh./.

   

   

  Vân Nguyễn

  Lượt truy cập