Thông tin chi tiết

  • Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 17: Báo cáo kết quả kỳ họp
    10:14 16/12/2020
  • Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Tải file tại đây

    Lượt truy cập