Thông tin chi tiết

  • Tài liệu tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 15: Báo cáo kết quả kỳ họp
    16:24 22/07/2020
  • Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 15 - HĐND tỉnh khóa XVII
  • Tải file tại đây

    Lượt truy cập