Thông tin chi tiết

 • Nâng cao trách nhiệm của các Sở, ngành trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
  16:32 09/07/2018
 • Chiều ngày 22/06, dưới sự chủ trì của đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đã tiến hành thẩm tra một số nội dung để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII. Tham dự họp thẩm tra có đồng chí Cao Thị Hiền - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo chuyên trách các Ban, đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp.
 • Quang cảnh buổi làm việc

   

  Liên quan đến dự thảo Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2017 trở về trước, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh xử lý 146 Nghị quyết, trong đó 124 Nghị quyết tiếp tục hiệu lực thi hành, 10 Nghị quyết hết hiệu lực toàn bộ, 10 Nghị quyết hết hiệu lực một phần, 12 Nghị quyết cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Các thành viên Ban đưa ra một số ý kiến như: đề nghị UBND tỉnh phân loại, sắp xếp danh mục Nghị quyết một cách thống nhất theo lĩnh vực và thời gian; nhiều Nghị quyết về cơ chế, chính sách được ban hành từ nhiều năm trước, quá trình từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi về cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, vì vậy, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành chủ quản rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện, tính khả thi của các Nghị quyết đó, từ đó có kiến nghị để HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp; một số Nghị quyết đang được trình để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế tại kỳ họp thứ 6 này nhưng UBND tỉnh đề nghị xử lý vẫn tiếp tục hiệu lực thi hành là chưa hợp lý…

   

  Đồng chí Thái Thị An Chung, Phó trưởng Ban Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc

   

  Đồng chí Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương, cần tích cực rà soát các quy định mới của Trung ương để từ đó kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định của tỉnh cho phù hợp với quy định của cấp trên; còn các Sở, ngành chủ quản cần xem xét tính khả thi của các chính sách thuộc lĩnh vực quản lý của mình để tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp thực tiễn. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tích cực soạn thảo 09 Nghị quyết đã được xử lý cần sửa đổi, bổ sung, thay thế từ năm 2017 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai và tại lần xử lý này tiếp tục đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

   

  Kết luận nội dung này, đồng chí Phan Đức Đồng – Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến thẩm tra của các vị đại biểu, báo cáo để chỉnh sửa, hoàn thiện trình UBND tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh.         

   

  Cũng trong buổi làm việc, Ban Pháp chế thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và cho ý kiến về Dự thảo Báo cáo kết quả giám sát công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ở trên địa bàn tỉnh./.

   

  Thu Nguyễn 

  Lượt truy cập