Thông tin chi tiết

 • Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Kỳ
  09:56 26/06/2020
 • Ngày 23/6/2020, các đại biểu thuộc Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại huyện Tân Kỳ đã tiến hành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh tại xã Tiên Kỳ và tiếp xúc cử tri chuyên đề tại xã Nghĩa Hợp.
 • Đại biểu tiếp xúc cử tri gồm ông Phạm Văn Hóa, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh, bà Thái Thị An Chung – Phó Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Lang Thị Hoài –Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Hợp; đại diện lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các phòng, ban của huyện Tân Kỳ, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cử tri ở 2 xã Tiên Kỳ và Nghĩa Hợp.

  Ông Phạm Văn Hóa, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

  Tại xã Tiên Kỳ, đã có 16 lượt cử tri phát biểu với 43 ý kiến về nhiều lĩnh vực liên quan đến đời sống xã hội, như: tình trạng xuống cấp của kênh mương ở các xóm, bản; xây dựng nhà văn hóa mới sau khi sáp nhập xóm, bản; đầu tư dự án đưa nguồn nước sạch về cho nhân dân; nâng cấp hệ thống lưới điện; mức chi bồi dưỡng cho người tham gia hoạt động ở xóm, bản còn thấp; bất cập trong việc khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, bệnh viện ngoài giờ hành chính không được hưởng chế độ BHYT; xem xét bố trí lại cán bộ bán chuyên trách thú y xã để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cho bà con…

  Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

  Tại xã Nghĩa Hợp, đã có 12 lượt cử tri phát biểu với 25 ý kiến liên quan đến Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 về số lượng, chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các đối tượng khác ở xã, phường, thị trấn và xóm, khối, bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó đề nghị bố trí lại các chức danh quan trọng đối với địa phương như: Cán bộ Chăn nuôi thú y, Đài truyền thanh, Văn thư – Thủ quỹ, Bảo vệ ,…; mức phụ cấp cán bộ không chuyên trách ở xóm quá thấp, không thể đáp ứng được so với yêu cầu nhiệm vụ; Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành chậm, ảnh hưởng đến chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc của xóm…

  Tiếp thu ý kiến của cử tri, chủ tịch UBND xã và đại diện lãnh đạo cấp huyện giải trình ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền; đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh giải trình một số nội dung, tiếp thu các ý kiến để có trao đổi với các cấp, các ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc theo ý kiến của các cử tri tại 2 xã Tiên Kỳ và Nghĩa Hợp.

  Trung Tú

  Lượt truy cập