Thông tin chi tiết

 • Cần lưu ý biện pháp an toàn cho du khách đến tham quan tại Vườn quốc gia Pù Mát
  16:32 09/07/2018
 • Chiều ngày 28/06, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết để chuẩn bị kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII. Đồng chí Hồ Phúc Hợp – Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
 • Cùng dự có các đồng chí: Hoàng Viết Đường–Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành liên quan.

  Quang cảnh buổi làm việc

  Đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An, các đại biểu tham dự họp đưa ra một số ý kiến như: đề nghị UBND tỉnh bổ sung Đề án thu phí tham quan tại vườn Quốc gia Pù Mát theo quy định tại Khoản 1, Điều 6, Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 Nghịđịnh của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí, vào hồ sơ trình HĐND tỉnh; xem xét quy định tỷ lệ trích để lại cho phủ hơp với quy định Khoản 1, Điều 5, Nghị định 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí quy định “Tỷ lệ để lại tối đa không quá 100%” ; tính toán thu, chi cụ thể từng năm để cân đối nguồn và nộp vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ vì theo dự thảo Đề án thì một số dự toán chi không cần phải lấy từ nguồn thu phí (Trông giữ xe: dự toán chi 72.000.000 đồng/năm),…

  Kết luận nội dung trên, đồng chí Hồ Phúc Hợp, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu nhất là ý kiến thẩm tra của các thành viên Ban Văn hóa-Xã hội, hoàn chỉnh nội dung dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh. Đồng thời, đề nghị Vườn Quốc gia Pù Mát cần có biện pháp đảm bảo an toàn cho du khách và người dân vào tham quan trong khu vực tham quan.

  Đồng chí Hoàng Viết Đường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi thẩm tra

  Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục được công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia từ năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cơ bản các thành viên Ban và đại biểu dự họp đồng tình với dự thảo, tuy nhiên cũng nêu một số băn khoăn yêu cầu UBND tỉnh làm rõ như: nội dung chi kinh phí hỗ trợ theo Quyết định số 4954/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 của UBND tỉnh ban hành về định mức hỗ trợ kinh phí trường đạt chuẩn quốc gia và trường trọng điểm; lệ tăng giữa các bậc học, giữa các địa bàn khác nhau: mầm non: chuẩn mức độ 1 tỷ lệ phần trăm tăng 50%, chuẩn mức độ 2 tăng 73% đến 100%; Tiểu học: Chuẩn mức độ 1 tỷ lệ tăng kinh phí hỗ trợ cao nhất từ 125% đến 275%, chuẩn mức độ 2 tăng từ 50% đến 116%; THPT, THCS tăng đều 50%.

  Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh cho rằng việc xây dựng nghị quyết này là cần thiết nhằm khuyến khích, thúc đẩy công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện được mục tiêu đã đề ra, bởi hiện tại các trường chưa đạt cơ bản đều rơi vào các trường khó khăn.

  Thẩm tra Báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVII (thuộc lĩnh vực văn hóa-xã hội). Sau khi nghe dự thảo báo cáo thẩm tra và ý kiến phát biểu của các đại biểu, Đồng chí Hồ Phúc Hợp đề nghị các ngành tiếp thu, báo cáo bằng văn bản trả lời rõ các vấn đề chưa rõ ràng, chưa trả lời trọng tâm vào vấn đề mà cử tri kiến nghị; nâng cao trách nhiệm giải quyết và trả lời ý kiến cử tri của các ngành./.

  Vân Nguyễn

  Lượt truy cập