Thông tin chi tiết

 • Bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI
  16:42 09/07/2018
 • Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đổi mới, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI đã hoàn thành chương trình làm việc và tiến hành bế mạc vào sáng ngày 29/7.

 • Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; bàn thảo và đưa ra những giải pháp căn bản nhằm hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ cả năm 2011. Kỳ họp cũng dành thời gian thảo luận tại tổ, tại hội trường về các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm; các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong đời sống xã hội cần được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung các chức danh: Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016; Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh; Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh khóa XVI đã xem xét, biểu quyết thông qua một số nghị quyết quan trọng. Đó là Nghị quyết về định hướng hoạt động của HĐND tỉnh toàn khóa, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Nghị quyết về quy định một số định mức chi tiêu tài chính phục vụ HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011; Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố thị xã Thái Hòa; Nghị quyết về Kế hoạch biên chế hành chính sự nghiệp năm 2012.
   
  Bế mạc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016, đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2011 đặt ra còn nặng nề. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, các ngành, đoàn thể các cấp, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà tích cực khắc phục khó khăn, hạn chế; đẩy nhanh tốc độ thực hiện những chỉ tiêu chưa đạt; chủ động đối phó với những diễn biến phức tạp về thời tiết, phòng, tránh lụt bão, đảm bảo sản xuất, đời sống của nhân dân; phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2011, tạo đà cho thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ 5 năm 2011 - 2015.

  Minh Chi (Báo Nghệ An)

  Lượt truy cập