Thông tin chi tiết

  • Báo cáo tổng hợp thảo luận Tổ chiều ngày 18/7 - kỳ họp thứ 6
    10:20 26/10/2018
  • Văn phòng HĐND tỉnh trân trọng gửi tới bạn đọc và cử tri
  • Tải file tài liệu tại đây.

    Lượt truy cập