Thông tin chi tiết

  • Báo cáo tổng hợp thảo luận tại Tổ chiều ngày 10/12/2018
    01:56 11/12/2018
  • Văn phòng HĐND tỉnh xin gửi tới cử tri và bạn đọc Báo cáo tổng hợp thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVII.
  • Tải file tại đây.

    Lượt truy cập