Thông tin chi tiết

 • Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm 2011
  16:42 09/07/2018
 • Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2011

 • Phần thứ nhất Tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2011

  I. Kết quả đạt được
  1. Mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 11,60 % (cùng kỳ 2010 đạt 9,52%). Giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng 5,56%/MT cả năm 3,5- 4%; GTSX công nghiệp - xây dựng tăng 23,83%/MT cả năm 18-19,0% (tính riêng GTSX công nghiệp tăng 33,63%/MT cả năm 19-20%); GTSX dịch vụ tăng 8,79%/MT cả năm 11-12%.
  2. Sản xuất nông lâm, ngư nghiệp tuy đầu năm gặp nhiều khó khăn do rét đậm rét hại kéo dài nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn định. Vụ lúa xuân được mùa với năng suất đạt 65,2 tạ/ha, tăng 3,36 tạ/ha so với cùng vụ lúa xuân năm 2010; sản lượng thóc đạt gần 577.000 tấn, tăng 6,6% so với cùng vụ lúa xuân năm 2010. Các loại cây công nghiệp được tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Trong hoạt động chăn nuôi đã kịp thời khống chế các ổ dịch. Công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng tiếp tục được quan tâm. Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tăng khá.
  3. Sản xuất công nghiệp từng bước khắc phục khó khăn và tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao. Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 33,63% so với cùng kỳ. Một số cơ sở sản xuất mới đã đi vào sản xuất ổn định và phát huy tốt công suất. Các sản phẩm có mức tăng cao là: bia các loại 64,95 triệu lít, tăng 193,33%; sữa chế biến 5,73 triệu lít, tăng 18,85%; thùng cát tông 12,037 triệu cái, tăng 13,39%; hộp bia lon 239,3 triệu lon, tăng 42,45%; nước máy 10,375 triệu m3, tăng 13,26%; điện sản xuất 169,03 triệu kwh, tăng 240%....
  4. Dịch vụ tiếp tục tăng trưởng khá: tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 31,4%, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 53,57%; doanh thu du lịch tăng 21%; doanh thu vận tải tăng 23,84%; các ngân hàng thực hiện tốt chính sách lãi suất huy động 14% theo quy định.
   5. Lĩnh vực đầu tư và xây dựng được quan tâm chỉ đạo. Tổng nguồn vốn huy động 6 tháng đạt 11.539 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Khối lượng thực hiện vốn XDCB qua ngân sách tỉnh đạt 1.402 tỷ đồng, bằng 45,56% kế hoạch, tăng 20,6% so cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2011 đạt 42,69% kế hoạch vốn (trong đó nguồn vốn qua ngân sách tỉnh đạt 38,64%, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đạt 56,6%, chương trình mục tiêu quốc gia đạt 47,1%).
  6. Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục đạt kết quả khá. 6 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 47 dự án mới, điều chỉnh 16 dự án với tổng số vốn đăng ký hơn 9.660 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 578 doanh nghiệp, đưa tổng số doanh nghiệp đang hoạt động có kê khai nộp thuế trên địa bàn tỉnh lên là 7.302 doanh nghiệp.
  7. Hoạt động thu chi ngân sách đã bám sát nhiệm vụ đề ra. Thu ngân sách 6 tháng đạt 4.189,6 tỷ đồng, bằng 88% dự toán HĐND tỉnh giao (cả nước đạt 55,1%), tăng 101,8% so với cùng kỳ năm 2010. Trong đó: thu nội địa 92,4% dự toán, tăng 124,7%; thuế XNK đạt 60,9% dự toán, tăng 2,7%; thu Xổ số kiến thiết đạt 56% dự toán và tăng 15,4%. Có 14/16 khoản thu, lĩnh vực thu hoàn thành trên 50% dự toán, thu tiền sử dụng đất đã vượt dự toán cả năm HĐND tỉnh giao.
  Triển khai tốt việc cắt giảm chi tiêu nhằm kiềm chế lạm phát theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm chi ngân sách đạt 4.890,6 tỷ đồng, bằng 47% dự toán HĐND tỉnh giao (cả nước đạt 49% dự toán), trong đó chi thường xuyên 3.394 tỷ đồng, bằng 46,4% dự toán, chi đầu tư phát triển 1.416 tỷ đồng, bằng 49,8% dự toán HĐND tỉnh giao.
  8. Các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực
  Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 98%; kết quả thi học sinh giỏi quốc gia có 59 em đạt giải/66 em dự thi, đạt tỷ lệ 89,4%; 2 học sinh đạt Huy chương Đồng Olimpic Vật lý Châu Á- Thái Bình Dương, 1 học sinh đạt Huy chương Vàng và 1 học sinh đạt Huy chương Bạc Olimpic Vật lý quốc tế tại Thái Lan.
  Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, dân số KHHGĐ, vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện tốt, trên địa bàn toàn tỉnh không có dịch lớn xẩy ra.
  Đảm bảo tốt chính sách an sinh xã hội; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, lễ hội, đặc biệt là các ngày lễ lớn; tổ chức tốt công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016.
  Hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ bám sát mục tiêu, nội dung 12 chương trình khoa học - công nghệ trọng điểm cấp tỉnh.
  9. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực, đạt kết quả khá. Tiếp tục thực hiện kế hoạch rà soát thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, tham mưu rà soát phân công phân cấp quản lý cán bộ và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính.
  Mặc dù trong tháng 6 phát sinh nhiều đơn thư, nhiều vụ việc, nhưng các cấp, các ngành đã quan tâm thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
  10. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được đảm bảo. Đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.

  II. Hạn chế tồn tại
  1. Mặc dù đã thực hiện các giải pháp kiềm chế nhưng lạm phát vẫn tăng cao ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Chỉ số giá tháng 6 có giảm nhưng chỉ số giá bình quân vẫn tăng 13,41% so với tháng 12/2010 và tăng 16.25% so cùng kỳ. Các doanh nghiệp khó khăn trong huy động vốn cho sản xuất kinh doanh.
  - Một số sản phẩm nông nghiệp như: ngô, lạc năng suất và sản lượng giảm; dịch bệnh gia súc gây thiệt hại lớn.
  - Một số sản phẩm công nghiệp năng suất giảm so với cùng kỳ.
  2. Khối lượng thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB chưa đạt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 6/2011 đạt 42,69% kế hoạch. Tiến độ thực hiện nhiều công trình trọng điểm chậm.
  3. Triển khai xây dựng nông thôn mới còn chậm, nhiệm vụ trọng tâm điều chỉnh quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức. Đến nay mới chỉ có 7 xã/kế hoạch 435 xã được phê duyệt quy hoạch nông thôn mới, có 29 xã đã thẩm định bản quy hoạch chờ phê duyệt.
  - Tiến độ điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 các ngành triển khai chậm.
  4. Một số vấn đề xã hội thực hiện còn chậm
  - Một số bức xúc của nhân dân chưa được giải quyết như đấu giá đất ở. Số hộ nghèo còn lớn. Đời sống của một bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn do tác động của lạm phát. Việc giải quyết chính sách cho người có công vẫn còn chậm.
  - Tai nạn lao động, hoả hoạn vẫn còn xảy ra; tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn phức tạp; Tình trạng ô nhiễm môi trường còn khá nhiều nhưng xử lý chưa kịp thời.
  - Tình hình tội phạm, tai nạn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp.
  * Nguyên nhân hạn chế, tồn tại:
  - Nguyên nhân khách quan: Thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng tới năng suất và sản lượng cây trồng, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm gây thiệt hại đáng kể; Tình hình thế giới biến động, thị trường, giá cả diễn biến phức tạp.
  - Nguyên nhân chủ quan: sự đốc thúc, chỉ đạo của các ngành, các cấp có nơi, có lúc còn thiếu quyết liệt; thiếu chủ động của cấp cơ sở, còn có tư tưởng trông chờ, đùn đẩy, ngại va chạm.

  Phần thứ hai Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2011

  I. Nhiệm vụ trọng tâm
  Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tập trung chỉ đạo phát huy tối đa mọi nguồn lực, động viên các ngành, các cấp và nhân dân trong tỉnh khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 (Số liệu chi tiết đã thể hiện trong tài liệu gửi đại biểu HĐND tỉnh).
  II. Giải pháp chỉ đạo điều hành
  1. Tăng cường chỉ đạo theo các chương trình, chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra cho năm 2011 - năm đầu của nhiệm kỳ kế hoạch 2011-2015. Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 làm cơ sở cho các quy hoạch ngành và sản phẩm của tỉnh.
  Tập trung các nhiệm vụ trọng tâm (kiềm chế lạm phát, phòng chống dịch bệnh, sản xuất vụ hè thu và vụ mùa....) hoàn thành chỉ tiêu của 6 tháng cuối năm 2011 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2012. Đẩy nhanh quy hoạch xây dựng nông thôn mới.
  2. Tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh cũng như XDCB; góp phần kiềm chế lạm phát. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Kiểm soát tốt giá cả, lãi suất. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích dùng hàng trong nước.
  3. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư và thực hiện xây dựng cơ bản. Khẩn trương điều chỉnh vốn XDCB. Tiếp tục rà soát các công trình, dự án theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ; xem xét rút vốn các công trình chưa khởi công sau ngày 30/6 để tập trung ưu tiên điều chỉnh bổ sung vốn cho những công trình trọng điểm, công trình cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2011 và năm 2012, các công trình trả nợ đã có quyết toán.
  - Các ngành đã được phân công tăng cường tiếp xúc các nhà đầu tư để thực hiện các dự án đầu tư đã đăng ký. Chăm lo công tác GPMB. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tháo gỡ kịp thời những vướng mắc về cơ chế, chính sách tài chính, tín dụng, đất đai... để doanh nghiệp phát triển.
  4. Thu, chi ngân sách
  - Về thu: Tập trung truy thu thuế tồn đọng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc nộp thuế. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình cải cách hành chính và hiện đại hoá ngành thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Phấn đấu tổng thu trên địa bàn cả năm 2011 vượt dự toán HĐND tỉnh giao.
  - Về chi: Đảm bảo yêu cầu chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm túc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách nhà nước nhằm kiềm chế lạm phát.
  5. Giải quyết các bức xúc của dân
  Làm tốt việc đấu giá đất ở cho dân. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách người có công, trợ giúp nhà ở các đối tượng xã hội theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
  Đảm bảo cơ bản các đối tượng đặc biệt khó khăn (người tàn tật nặng, người già cô đơn, trẻ mồ côi không nơi nương tựa...) được hưởng trợ cấp xã hội và nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; cứu trợ đột xuất kịp thời đối với các hộ thiếu đói trong thời kỳ giáp hạt hoặc do thiên tai gây ra.
  6. Đảm bảo an sinh xã hội
  - Chuẩn bị khai giảng năm học mới. Hoàn thành quy hoạch giáo dục đào tạo thời kỳ 2011-2020. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kiên cố hoá trường học, nhà công vụ cho giáo viên, gắn với mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia. Hoàn thành thủ tục nâng cấp một số trường cao đẳng lên đại học.
  - Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Tích cực triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục chỉ đạo việc đưa bác sĩ về công tác ở tuyến y tế cơ sở. Đẩy mạnh có hiệu quả chương trình giảm nghèo, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.
  7. Phòng chống bão lụt, cháy nổ và dịch bệnh: Các ngành, các cấp chủ động phòng chống bão lụt, thảm hoạ thiên tai, đề phòng những diễn biến bất thường của thời tiết, có kế hoạch khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhân dân trong mọi tình huống. Phòng chống cháy nổ và an toàn lao động, bảo đảm vệ sinh môi trường.
  8. Kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp đúng tiến độ và quy định của pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân
  - Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2011; Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa"; Triển khai quy chế "một cửa liên thông"; Cải cách thủ tục hành chính; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức và sớm kiện toàn bộ máy chính quyền.
  - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ công việc cho các sở, ngành địa phương; Sử dụng có hiệu quả Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
  - Triển khai tích cực Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo chặt chẽ việc phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
  - Tăng cường công tác phổ biến pháp luật. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư. Tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở.
  9. Đảm bảo công tác quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội
  Tăng cường công tác bảo vệ an ninh biên giới, vùng biển đảo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Triển khai quyết liệt công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, buôn lậu, gian lận thương mại; kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông; làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, phòng chống ma tuý...
  10. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà HĐND tỉnh đã quyết nghị.

  Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An

  Lượt truy cập