Thông tin chi tiết

 • Ban Kinh tế thẩm tra các dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 6 – HĐND tỉnh khóa XVII
  10:20 26/10/2018
 • Ngày 05/7, Ban kinh tế - Ngân sách tổ chức phiên họp thẩm tra dự thảo các nghị quyết, các báo cáo trình kỳ họp thứ 6, dưới sự chủ trì của ông Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh
 • Buổi sáng, Ban đã tiến hành thẩm tra các dự thảo nghị quyết: Nghị quyết về Thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh cần thu hồi đất quy định tại khoản 3, điều 62 của Luật Đất đai; Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý  của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

   

  Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Lê Hồng Vinh phát biểu tại buổi thẩm tra

   

  Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản đồng tình với các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; tuy nhiên, qua thẩm tra dự thảo Nghị quyết về Thông qua danh mục công trình, dự án trên địa bàn tỉnh cần thu hồi đất quy định tại khoản 3, điều 62 của Luật Đất đai Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị chỉ trình 216 dự án phải thu hồi đất, đưa 9 dự án ra khỏi Nghị quyết chờ ý kiến Chính phủ và 01 dự án chờ thủ tục hồ sơ đầy đủ; đối với dự thảo Nghị quyết về phân định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban đề nghị rà soát lại danh mục chi phù hợp với quy định của Chính phủ, ưu tiên cho nhiệm vụ chi ở cơ sở; đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An Ban đề nghị thay thế Nghị quyết 40/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 chứ không sửa đổi như dự thảo trình; đối với dự thảo Nghị quyết quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý  của địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Ban đề nghị dự thảo Nghị quyết chỉ đưa ra những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh quyết định.

   

  Các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách dự phiên thẩm tra

   

  Buổi chiều, Ban thẩm tra các báo cáo: Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Bình Minh thị xã Cửa Lò; Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 5, kết quả giải quyết những kiến nghị sau giám sát từ đầu nhiệm kỳ đến nay; Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban Kinh tế - Ngân sách; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch, kết quả, hiệu quả xây dựng các dự án thủy điện trên địa bàn. Các đại biểu băn khoăn về một số khoản thu chưa đạt so với dự toán được giao, một số khoản thu thấp như Thu từ doanh nghiệp Trung ương quản lý, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu từ khu vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường… số nợ đọng thuế cao (1.125 tỷ đồng), tăng 296 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017. Tỷ lệ giải ngân thấp; một số vốn chương trình mục tiêu chưa được phân bổ. Trên cơ sở các hạn chế, tồn tại các đại biểu đề nghị cần có các giải pháp hữu hiệu để tăng thu ngân sách, thu nợ thuế, giải ngân vốn đầu tư công…

   

  Đối với nội dung xin Chủ trương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường Bình Minh thị xã Cửa Lò, các đại biểu băn khoăn về việc trích tỷ lệ tiền đất để triển khai dự án, cần tách rõ từng loại đất để xác định tỷ lệ điều tiết tiền đất phù hợp đúng quy định, tránh tạo ra tiền lệ riêng cho dự án này; Cần xem xét nguồn vốn hình thành để quyết định chủ trương đầu tư dự án.

   

  Đối với báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban cơ bản đồng tình kết quả đạt được, tuy nhiên vẫn còn hạn chế tồn tại trong việc triển khai các dự án đầu tư chậm tiến độ, nhiều dự án dở dang làm lãng phí tài nguyên…Ban đề nghị cần phải tập trung thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng ngân sách, tránh tình trạng làm dụng ngân sách chưa đúng quy định, lãng phí trong đầu tư công, xe công, hội họp, lãng phí trong lễ hội, hiếu hỷ…

   

  Các báo cáo còn lại, thành viên Ban kinh tế - Ngân sách đồng tình cao và đề nghị các cơ quan tham mưu UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp của các thành viên, chỉnh sửa văn bản trình HĐND tỉnh đúng thời gian quy định./.

  Trần Văn Vinh

  Lượt truy cập