Thông tin chi tiết

 • Thông báo về việc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chính thức đi vào hoạt động
  09:51 01/07/2021
 • Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 15/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An xin trân trọng thông báo đến các có quan, đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh.
 • Kể từ ngày 01/7/2021, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An chính thức đi vào hoạt động.

  Địa chỉ: Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, số 3, đường Trường Thi, thành phố Vinh.

  Điện thoại: 02383.592014

  Fax: 02383.592032.

  Lượt truy cập