Thông tin chi tiết

 • Số điện thoại đường dây trực tuyến tại kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII
  23:11 08/07/2019
 • Kỳ họp thứ 9 - HĐND tỉnh khoá XVII diễn ra từ ngày 10 đến 12/7/2019. Kỳ họp tiếp tục duy trì đường dây điện thoại trực tuyến.
 • Các số điện thoại:

  - 02383598828

  - 02383598800

  - 02383598747

  Lượt truy cập