Thông tin chi tiết

  • Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021
    17:16 09/07/2018
  • Trang TTĐT Đại biểu Nhân dân tỉnh Nghệ An xin giới thiệu tới cử tri và bạn đọc toàn văn Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. (Được ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của HĐND tỉnh Nghệ An).
  • Tải Đề án tại đây

    Lượt truy cập