Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 7/2019
  09:53 15/07/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 7 năm 2019 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

  - Công tác chuẩn bị và kết quả thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XVII;

  - Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XVII (diễn ra từ ngày 10 – 12/7/2019); Trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động: khai mạc, thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua Nghị quyết;

  - Các Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh, khóa XVII;

  - Hoạt động tiếp xúc cử tri sau kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh;

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa XHCN việt Nam (02/7/1976); Ngày Chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quí hơn độc lập , tự do” (17/7/1966); Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7); Ngày Thành lập công đoàn Việt Nam, ngày Việt Nam gia nhập Asean (28/7).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC.

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  - Tham gia các kỳ họp HĐND cấp huyện; tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND ở một số tỉnh, thành phố;

  - Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, khảo sát, việc thực hiện kết luận chất vấn tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII;

  - Xử lý các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình theo đúng quy trình, quy định của pháp luật,

  - Chỉ đạo các Ban, Văn phòng  Hội đồng nhân dân tỉnh sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019;

  - Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đảm bảo các điều kiện và tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

  2. Nghiên cứu, trao đổi

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND các huyện, thành phố, thị xã.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ tháng 7/2019.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền.

  - Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghean@gmail.com ).

  Lượt truy cập