Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 6/2019
  09:51 15/07/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 6 năm 2019 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN.

  - Báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh”; kết quả khảo sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh.

  - Các Ban HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh; Tiếp tục triển khai và báo cáo kết quả giám sát chuyên đề theo kế hoạch đã đề ra:

  + Ban Văn hóa – Xã hội hoàn thành kế hoạch giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa theo Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020;

  + Ban Pháp chế báo cáo kết quả giám sát công tác xử lý tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tổ chức khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án được phân công thẩm tra và tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực pháp chế; tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thành, thị.

  - Các Ban khảo sát tình hình thực tế về các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án được phân công thẩm tra.

  - Thông báo về nội dung, chương trình phân công chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  - Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

  - Thường trực, các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Quốc tế Thiếu nhi (01/6); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC.

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh :

  - Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các kiến nghị, đề xuất qua giám sát, khảo sát; việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  - Triển khai kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021.

  - Các Ban HĐND tỉnh sơ kết, đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và tham gia các hoạt động khác theo yêu cầu của các cơ quan, của Quốc hội, Tỉnh ủy,Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

  2. Nghiên cứu, trao đổi :

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương :

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Thông tin về các hoạt động nổi bật của thường trực HĐND các huyện, thành, thị; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng :

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới :

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ tháng 6/2019.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền :

  - Phối hợp Đài PTTH Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghean@gmail.com ).

  Lượt truy cập