Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 5/2019
  16:37 27/05/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 5 năm 2019 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

  - Tiếp tục thực hiện kế hoạch giám sát của HĐND tỉnh “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018”;

  - Hoàn thành kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh về khảo sát công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh;

  - Các Ban HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh; theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiến nghị, đề xuất qua giám sát, khảo sát; Tham gia các Đoàn giám sát của HĐND tỉnh; Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh và các Đoàn giám sát của các Ban HĐND tỉnh;

  - Ban Văn hóa – Xã hội triển khai kế hoạch Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa theo Nghị quyết số 191/2015/NQ-HĐND ngày 20/12/2015 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020;

  - Ban Kinh tế - Ngân sách triển khai kế hoạch giám sát: Hiệu quả quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, công tác triển khai các đề tài, dự án khoa học- công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2016 -2018;

  - Ban Pháp chế triển khai kế hoạch giám sát công tác xử lý tai nạn giao thông và vi phạm pháp luật về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; Khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án được phân công thẩm tra và tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực pháp chế. Tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thành, thị;

  - Ban Dân tộc ban hành báo cáo giám sát Việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ về y tế  vùng DTTS và miền núi tỉnh Nghệ An từ năm 2017 đến nay; Khảo sát tình hình thực tế tại địa phương về các nội dung liên quan đến dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án được phân công thẩm tra và tình hình, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trong lĩnh vực dân tộc, miền núi;

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Quốc tế Lao động (01/5); Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5); Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh :

  - Họp thống nhất với UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan về dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 và kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh;

  - Các Ban HĐND tỉnh tổ chức triển khai nhiệm vụ Qúy II/2018; Tham gia các hoạt động do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức khi có yêu cầu.

  2. Nghiên cứu, trao đổi :

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương :

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Thông tin về các hoạt động nổi bật của thường trực HĐND các huyện, thành, thị; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng :

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới :

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ tháng 5/2019.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền :

  - Phối hợp Đài PTTH Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghean@gmail.com ).

  Lượt truy cập