Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 3/2019
  16:31 27/05/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 3 năm 2019 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN:

  - Các Ban HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; các  kiến nghị, đề xuất qua giám sát, khảo sát.

  - Thành lập Đoàn giám sát của Hội đồng nhân tỉnh và xây dựng kế hoạch, đề cương giám sát “về công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2016 đến năm 2018” .

  - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

  - Các Ban triển khai kế hoạch khảo sát, giám sát: Ban Văn hóa – Xã hội  khảo sát tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tình trạng mua bán phụ nữ, trẻ em trên địa bàn tỉnh; Ban Dân tộc giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ về y tế  vùng DTTS và miền núi tỉnh Nghệ An từ năm 2017 đến nay; Ban Pháp chế khảo sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân; Ban kinh tế - Ngân sách thu thập thông tin, tài liệu để xây dựng nội dung, kế hoạch giám sát.

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); Ngày khởi nghĩa Bà Tơ (11/3); Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC:

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  - Phối hợp Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức tập huấn nghiệp vụ hoạt động HĐND đối với đại biểu HĐND tỉnh và Thường trực HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021; Phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá Quy chế phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh; Quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh.

  - Các Ban HĐND tỉnh tổ chức họp Ban định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động Qúy I/2019, triển khai nhiệm vụ Qúy II/2019. Ban Pháp chế tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa Ban Pháp chế HĐND tỉnh với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thành, thị.

  - Văn phòng HĐND tỉnh đảm bảo các điều kiện và tham mưu, phục vụ tốt các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  2. Nghiên cứu, trao đổi .

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương .

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tiếp tục thông tin về các nội dung trọng tâm đã được thông qua tại kỳ họp cuối năm của HĐND các huyện, thành, thị.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng .

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới .

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ tháng 03/2019.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền.

  - Phối hợp Đài PTTH Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình  “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghean@gmail.com ).

  Lượt truy cập