Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 02/2019
  16:28 27/05/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 02 năm 2019 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

  - Tiếp tục tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 8 và nội dung các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

  - Chương trình công tác, chương trình giám sát của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh năm 2019;

  - Các Ban, Văn phòng HĐND tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh; Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kiến nghị, đề xuất qua giám sát, khảo sát.

  - Tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; các hoạt động đón tết, vui xuân Kỷ Hợi 2019; Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ;

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02); Ngày Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (08/02); Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC​

  1. Phản ánh các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  - Xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết năm 2019 của UBND tỉnh, các ngành.

  - Phối hợp tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác năm 2019 với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh và Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh.

  - Các Ban HĐND tỉnh tham gia các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi; Ban Văn hóa – Xã hội xây dựng và triển khai kế hoạch khảo sát tình hình thực hiện công tác bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em; Ban Dân tộc xây dựng và ban hành Kế hoạch giám sát Việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ về y tế  vùng DTTS và miền núi tỉnh Nghệ An từ năm 2017 đến nay; Ban kinh tế - Ngân sách Thu thập thông tin, tài liệu để xây dựng nội dung, kế hoạch giám sát; Ban Pháp chế khảo sát và việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết do HĐND tỉnh thông qua trong lĩnh vực pháp chế; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Ban Pháp chế HĐND các huyện, thành, thị.

  2. Nghiên cứu, trao đổi

  - Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Tiếp tục thông tin về các nội dung trọng tâm đã được thông qua tại kỳ họp cuối năm của HĐND các huyện, thành, thị.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực từ tháng 02/2019.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền.

  - Phối hợp Đài PTTH Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghean@gmail.com ).

  Lượt truy cập