Thông tin chi tiết

 • Chương trình thông tin, tuyên truyền tháng 01/2019
  16:23 27/05/2019
 • Căn cứ Chương trình công tác của Thường trực, các Ban và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành chương trình thông tin tuyên truyền tháng 01 năm 2019 như sau:
 • I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

  - Tuyên truyền về kết quả kỳ họp thứ 8 và nội dung các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021;

  - Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ, chất lượng (như: tổng hợp kiến nghị cử tri sau kỳ họp; thông báo kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn; tổng hợp nội dung đề xuất chất vấn tại kỳ họp của các đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành, địa phương nghiên cứu trả lời; văn bản gửi các cấp, các ngành giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp,...);

  - Tổng kết nhiệm vụ năm 2018; xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2019 của HĐND, Thường trực, các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh;

  - Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh.

  - Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (06/01); Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01); Ngày Việt Nam gia nhập WTO (11/01).

  II. CÁC NỘI DUNG THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN KHÁC

  1. Các hoạt động nổi bật

  - Thường trực HĐND tỉnh xem xét cho ý kiến về đề nghị xây dựng Nghị quyết năm 2019;

  - Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và Đại biểu HĐND tỉnh;

  - Tham gia Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh 6 tỉnh Bắc Trung Bộ tại tỉnh Hà Tĩnh;

  - Hội nghị cán bộ, công chức đầu năm 2019 của cơ quan Văn phòng HĐND tỉnh.

  2. Nghiên cứu, trao đổi

  Công tác phối hợp với cơ quan báo, đài tiếp tục duy trì các chuyên mục và tuyên truyền các hoạt động của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, kỹ năng hoạt động của đại biểu dân cử.

  3. Tin tức sự kiện chính trị lớn của tỉnh và địa phương

  Phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế - xã hội lớn của tỉnh và của các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An; kết quả kỳ họp cuối năm của HĐND và các hoạt động nổi bật của Thường trực HĐND các huyện, thành phố, thị xã.

  4. Ý kiến, kiến nghị cử tri và trả lời của các cơ quan chức năng

  Phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban nhân dân tỉnh và các Sở, ngành.

  5. Chủ trương chính sách mới

  Tuyên truyền về một số văn bản pháp luật mới ban hành có hiệu lực thi hành từ tháng 01/2019.

  6. Phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương, Báo Đại biểu nhân dân, Trang Thông tin điện tử của Quốc hội để tuyên truyền.

  - Phối hợp Đài Phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục thực hiện chương trình “Đối thoại với cử tri”, “Mỗi tuần một vấn đề”;

  - Phối hợp viết bài tại chuyên trang “ Đại biểu nhân dân nói – làm và lắng nghe” trên Báo Nghệ An;

  - Phối hợp phản ánh các hoạt động của HĐND tỉnh trên Báo Đại biểu nhân dân và trang thông tin điện tử của Quốc hội./.

  (Tin bài gửi về theo địa chỉ: dbndnghena@gmail.com ).

  Lượt truy cập