Thông báo, mời họp

  • Hội nghị trực tuyến chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
  • Thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XIII và triển khai Kế hoạch số 103/KH-UBTVQH13 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp thứ 6, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn các Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (các vị Bộ trưởng Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội và Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sẽ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan). Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp và truyền hình trực tuyến đến các Đoàn ĐBQH 63 tỉnh, thành phố trực thuốc trung ương.
  • Lịch tiếp công dân thường kỳ tháng 11/2011
  • Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân thường kỳ vào ngày 10 tháng 11 năm 2011 tại Phòng Tiếp công dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh - số 16, đường Trường Thi, thành phố Vinh.

Lượt truy cập