Thông báo, mời họp

  • Tài liệu, kế hoạch lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
  • Theo Chỉ thị của Bộ Chính trị, việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp, thi hành Hiến pháp, pháp luật và góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Trang TTĐT Đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An xin trân trọng giới thiệu toàn văn :
  • Thông báo kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2012 của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An
  • Ngày 10 tháng 9 năm 2012, Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2012. Ông Phạm Văn Tấn - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An chủ trì. Tham dự tiếp công dân có đại diện lãnh đạo Ban Văn hoá - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân tộc, Ban Kinh tế và Ngân sách của HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
  • Giấy mời dự kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI nhiệm kỳ 2011 - 2016
  • Thực hiện Luật Tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005; Chương trình công tác năm 2012, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khoá XVI để bàn và thông qua một số nghị quyết về cơ chế chính sách thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Lượt truy cập