Thông tin chi tiết

 • Vai trò của Văn phòng trong việc nâng cao chất lượng kỳ họp
  17:12 09/07/2018
 • Kỳ họp HĐND là hình thức hoạt động chủ yếu của hoạt động HĐND để nghiên cứu thảo luận và ban hành các Nghị quyết, thể chế hoá chủ trư¬ơng của nhà n¬ước nhằm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh là một nhiệm vụ quan trọng.
 • Theo quy định của luật, trước hết Văn phòng đã lập chương trình công tác chuẩn bị cho kỳ họp theo đúng trình tự. Trước lúc khai mạc kỳ họp 40 ngày Văn phòng đã tham mưu cho Thường trực tổ chức họp với các Ban HĐND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, UBND tỉnh và một số ban, ngành liên quan để bàn nội dung, chương trình cho kỳ họp; Thông báo cho UBND tỉnh, các cơ quan Viện KSND, Toà án nhân dân, UBMTTQ tỉnh chuẩn bị báo cáo và bài phát biểu tại kỳ họp; Kế hoạch tiếp xúc cử tri; Thường trực HĐND tỉnh họp với các Ban thẩm định các báo cáo và tờ trình của UBND tỉnh; Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn đến UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền chuẩn bị trả lời chất vấn; Gửi tài liệu cho đại biểu và thông báo thời gian địa điểm kỳ họp trên các phương tiện thông tin đại chúng; khai mạc kỳ họp.

   

  Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại buổi Họp báo công bố về kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVI

   

  Để chuẩn tốt các bước trình tự trên, Văn phòng đã tham m­ưu cho Th­ường trực HĐND chuẩn bị nội dung, chư­ơng trình của kỳ họp cho hợp lý là vấn đề tính toán l­ượng thời gian trình bày báo cáo, lượng thời gian thảo luận, l­ượng thời gian chất vấn, trả lời chất vấn, ban hành Nghị quyết. Văn phòng phải cân nhắc tính toán chu đáo để đ­ưa ra HĐND bàn những vấn đề có tính chất bức xúc cử tri và đại biểu quan tâm, dung lư­ợng của mỗi báo cáo do các ngành chuẩn bị, yêu cầu viết ngắn gọn, rõ ràng, có tính khái quát cao. Một kinh nghiệm khi đã hạn định đư­ợc dung lượng của báo cáo thì sẽ tính toán đ­ược thời gian trình bày báo cáo tại hội trư­ờng; báo cáo nào cần trình bày tại hội trư­ờng, báo cáo nào chỉ gửi cho đại biểu tham khảo. Do làm tốt khâu chuẩn bị báo cáo nên chủ toạ điều hành kỳ họp chủ động hơn, đảm bảo thời gian quy định, tạo ra không khí thoải mái cho đại biểu tiếp thu. Về thảo luận tổ, Văn phòng tham mư­u chia ra nhiều tổ thảo luận theo đơn vị vùng, miền, để các đại biểu dễ tiếp cận hiểu sâu hơn để thảo luận các vấn đề chính xác hơn. Mỗi tổ thảo luận là bao nhiêu đại biểu cũng phải tính toán để các đại biểu đ­ược phát biểu ít nhất một lần. Văn phòng chuẩn bị trước bản gợi ý trọng tâm thảo luận trên các vấn đề kinh tế, xã hội, quốc phong, an ninh và các vấn đề quan trọng khác nổi cộm bức xúc mà đại biểu và cử tri quan tâm gửi trước cho đại biểu nghiên cứu. Trên cơ sở thảo luận, tổ tr­ưởng hướng cho đại biểu đi đúng trọng tâm vào các vấn đề gay góc, những vấn đề mang tính đột phá; h­ướng cho đại biểu đề ra các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu. Chất vấn và trả lời chất vấn là vấn đề luôn đư­ợc cử tri quan tâm. Văn phòng đã tham m­ưu cho Thường trực ngoài truyền hình trực tiếp đã cho thiết lập 3 đ­ường dây điện thoại nóng làm cầu nối giữa cử tri với HĐND trong việc xử lý các vấn đề mà cử tri quan tâm, nhờ đó cử tri có thể yêu cầu trực tiếp các đại biểu, các cơ quan chức năng trả lời những vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp, nội dung chất vấn. Như vậy không khí kỳ họp sôi động thêm, khoảng cách giữa đại biểu và cử tri thu hẹp, cử tri có thể giám sát trực tiếp hoạt động của đại biểu, của các cơ quan nhà nước và theo dõi quá trình diễn biến của kỳ họp, hạn chế tập trung dân khiếu kiện trong kỳ họp HĐND, tạo không khí đối thoại thẳng thắn. Các nội dung chất vấn đã chuẩn bị trư­ớc gửi tr­ước cho các ngành chuẩn bị.

   

  Trong công tác tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ của đại biểu dân cử, nhằm thu thập, phản ánh trung thực ý kiến cử tri; Trả lời yêu cầu kiến nghị của cử tri để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của cử tri. Văn phòng đã chuẩn bị cho Thư­ờng trực HĐND tỉnh mở các lớp bồi d­ưỡng về kỷ năng thu thập thông tin, xử lý thông tin, ph­ương pháp tiếp xúc cử tri cho các đại biểu. Tạo điều kiện cho các đại biểu tiếp xúc cử tri tr­ước kỳ họp để đại biểu ''nghe dân nói'' kiến nghị tới kỳ họp, còn tiếp xúc sau kỳ họp là để đại biểu ''nói cho dân nghe'' và chuẩn bị hoàn tất hồ sơ kỳ họp báo cáo lên Quốc hội và Chính phủ.

   

  Như vậy có thể nói, kỳ họp HĐND có thành công hay không? có chất lượng cao hay không tuỳ thuộc vào vai trò tham mưu giúp việc của Văn phòng. Nâng cao chất lư­ợng kỳ họp của HĐND là một yêu cầu đòi hỏi cấp thiết nhằm nâng cao chất lư­ợng hoạt động của HĐND tỉnh. Điều đó đang đặt ra cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nâng cao chất lư­ợng phục vụ, khắc phục khó khăn tồn tại, nêu cao tinh thần chủ động sáng tạo, đ­ưa Văn phòng đi lên theo hướng chuyên nghiệp hoá, hiện đại hoá ./.

   

                                                                                                      Trần Hữu Đức

  Lượt truy cập