Thông tin chi tiết

 • Sử dụng có hiệu quả "đường dây nóng” trong kỳ họp Hội đồng nhân tỉnh
  10:20 26/10/2018
 • Thời gian qua việc cập nhật các ý kiến, kiến nghị phản ánh của cử tri tỉnh nhà đã được Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quan tâm chỉ đạo, phản ánh của cử tri được thu thập qua nhiều kênh thông tin khác nhau đặc biệt trong các kỳ họp HĐND tỉnh.
 • Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh, các sở, ngành tổ chức các đường dây điện thoại trực tuyến hay còn gọi là “đường dây nóng” làm cầu nối thông tin giữa cử tri và HĐND tỉnh trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp và cũng xem đây là cơ hội để cử tri phản ánh, kiến nghị những vấn đề “nóng”, những vấn đề cử tri quan tâm. Đường dây điện thoại trực tuyến đã trả lời trực tiếp những thắc mắc, những vấn đề cử tri chưa hiểu rõ về các văn bản của Trung ương, của tỉnh nói chung và việc triển khai các Nghị quyết của HĐND nói riêng.

  Các ý kiến của cử tri gọi đến “đường dây nóng” được chuyển đến chủ tọa kỳ họp để xử lý, từ đó trở thành một kênh thông tin nhanh giữa cử tri và HĐND tỉnh trong cả thời gian diễn ra kỳ họp. Trong thực tế, các ý kiến phản ánh qua “đường dây nóng” đã góp phần làm “nóng” lên trong các phiên họp chất vấn và trả lời chấn vấn được truyền thanh, truyền hình trực tiếp. Trong ngày diễn ra chất vấn, gười dân liên tục có ý kiến, đặt câu hỏi, yêu cầu giải trình, phản hồi về những vấn đề được giải trình của người được chất vấn. Bộ máy giúp việc phải nắm vững các vấn đề, trả lời, giải thích, nhanh nhạy để chọn lọc ý kiến có giá trị, xử lý và tổng hợp nhanh,  kịp chuyển tới Chủ tọa kỳ họp. Chủ tọa thấy ý kiến của người dân hợp lý sẽ lấy thông tin để chất vấn hoặc phân công đại biểu tại tổ chất vấn.Cuối các phiên họp trong suốt kỳ họp, chủ tọa sẽ đọc trực tiếp các ý kiến đã được gọi đến, cử tri có thể theo dõi những vấn đề mình phản ánh được phát lên truyền hình nên rất hài lòng và tin tưởng. Sau kỳ họp Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra nội dung cử tri kiến nghị qua đường dây nóng, yêu cầu các cơ quan này báo cáo Thường trực HĐND tỉnh tình hình, kết quả giải quyết và đồng thời thông báo kết quả cho cử tri được biết.

  Ý nghĩa và tầm quan trọng của đường dây nóng là vậy nhưng cũng không phải cử tri nào cũng phản ánh những vấn đề "nóng", thực tế những thông tin, ý kiến của cử tri nhiều lúc không thực sự cập nhật về mặt thời gian. Một vài cử tri coi “đường dây nóng” như một nơi để giải tỏa bức xúc sau một thời gian khiếu nại, tố cáo mà không đạt được kết quả như mình mong muốn, phản ánh những vụ việc của mình như tranh chấp đất đai, ly hôn, chế độ đối với cá nhân cụ thể chưa được giải quyết... Những việc cụ thể này hầu hết đã được công dân trình bày tại các cuộc tiếp dân hàng tháng và được Thường trực HĐND tỉnh chuyển đơn theo quy định, việc gọi đi gọi lại đến đường dây điện thoại trực tuyến trong các kỳ họp HĐND tỉnh sẽ chiếm mất thời gian của nhiều cử tri khác.

  Để sử dụng “đường dây nóng” có hiệu quả trong các kỳ họp sắp tới, bên cạnh công bố các số điện thoại cần nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc phản ánh thông tin qua đường dây trực tuyến để người dân biết, hiểu và sử dụng đúng mục đích, khuyến khích nhân dân góp ý vào các nội dung sẽ được xem xét tại kỳ họp HĐND. Bên cạnh việc bố trí người trực điện thoại, HĐND tỉnh cần phát huy hiệu quả của hộp thư điện tử để nhân dân phản ánh ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp, phân công cán bộ có trình độ để trả lời, chọn lọc, xử lý nhanh, tổng hợp ý kiến cử tri, giúp chủ tọa kỳ họp thông báo kịp thời việc tổng hợp ý kiến của cử tri qua “đường dây nóng” và kết quả xử lý thông tin đó. 

  Sau kỳ họp, những ý kiến của cử tri chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng trong kỳ họp Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục tham mưu được Thường trực HĐND tỉnh gửi đến các cơ quan thẩm quyền yêu cầu tiếp thu giải quyết cụ thể, thông báo kết quả đến cử tri và  Thường trực HĐND tỉnh biết.

   

   Lê Xuân

  Lượt truy cập