Thông tin chi tiết

 • "Đường dây nóng” trong kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
  17:12 09/07/2018
 • Nói đến đường dây điện thoại trực tuyến hay "đường dây nóng" là nói đến phương tiện chuyển tải các vấn đề thời sự, "vấn đề nóng" của cử tri phản ánh đến một cơ quan có thẩm quyền nào đó. Các vấn đề mang tính phản ánh, kiến nghị đề được giải quyết và phản hồi cho người dân một cách sớm nhất. Với mục đích, ý nghĩa đó Thường HĐND tỉnh khoá XV thiết lập đường dây trực tuyến phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh, đến nay, đã qua 6 kỳ họp HĐND tỉnh khoá XVI phương tiện đó tiếp tục duy trì và đã tiếp nhận hàng trăm ý kiến phản ánh của cử tri, đặc biệt là các ý kiến phục vụ hiệu quả cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.
 • Tại các kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND phối hợp với các Sở, ngành thực hiện tiếp nhận, phân loại ý kiến cử tri liên quan đế nội dung kỳ họp và chuyển đến Chủ tọa kỳ họp để xử lý.  Đường dây nóng trở thành một kênh thông tin nhanh giữa cử tri với đại biểu trong thời gian diễn ra kỳ họp. Trong thực tế, “đường dây nóng” cũng chỉ thực sự “nóng” lên vào các phiên thảo luận tại hội trường, phiên chất vấn và trả lời chấn vấn được truyền thanh, truyền hình trực tiếp. Bộ phận tiếp nhận ý kiến phải có trách nhiệm  của các sở ngành và trình độ, nắm vững pháp luât... để trả lời, giải thích những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của sở ngành; đồng thòi tổng họp ý kiến  liên quan đế nội dung chất vấn  xử lý và tổng hợp chuyển kịp thời tới Chủ tọa kỳ họp.

   

  Trong quá trình thực hiện của đường dây nóng đã thực sự giúp cho cử tri phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, những mong muốn đối với hoạt động của HĐND, đại biểu người đại diện cho quyền lợi của nhân dân. Tuy nhiên, một số . cử tri coi “đường dây nóng” như một nơi để giải tỏa bức xúc sau một thời gian khiếu nại, tố cáo mà không đạt được kết quả như mình mong muốn, phản ánh những vụ việc của mình như tranh chấp đất đai, chế độ đối với cá nhân cụ thể chưa được giải quyết...

   

  Để sử dụng “đường dây nóng” có hiệu quả trong các kỳ họp sắp tới, bên cạnh thông báo các số điện thoại thi cần thông tin đấy đủ rõ hơn mục đích, ý nghĩa... để người dân biết, hiểu và sử dụng đúng mục đích của “đường dây nóng”; khuyến khích nhân dân góp ý vào các nội dung sẽ được xem xét tại kỳ họp HĐND.

   

  Bên cạnh việc bố trí người trực điện thoại, HĐND tỉnh cần phát huy hiệu quả của hộp thư điện tử để nhân dân phản ánh ý kiến, kiến nghị tại kỳ họp, phân công cán bộ có trình độ để trả lời, chọn lọc, xử lý nhanh ý kiến cử tri, chủ tọa kỳ họp thông báo kịp thời việc tổng hợp ý kiến của cử tri qua “đường dây nóng” và kết quả xử lý thông tin đó. 

   

  Sau kỳ họp, những ý kiến của cử tri chưa được trả lời hoặc trả lời chưa thỏa đáng trong kỳ họp tiếp tục được Thường trực HĐND tỉnh gửi đến các cơ quan thẩm quyền yêu cầu tiếp tục giải quyết cụ thể, thông báo kết quả đến cử tri và  Thường trực HĐND tỉnh biết./.

   

  Lê Xuân

  Lượt truy cập