Thông tin chi tiết

 • Đưa Nghị quyết kỳ họp thứ 10 của HĐND tỉnh, khoá XVI vào cuộc sống
  17:12 09/07/2018
 • Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, khoá XVI đã ban hành 21 Nghị quyết. Sau khi Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực ban hành Nghị quyết, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phát hành Nghị quyết đến các vị đại biểu HĐND tỉnh, các cấp, các ngành, đăng tải trên trang Thông tin điện tử: đại biểu nhân dân tỉnh Nghệ An, các cơ quan thông tấn báo chí địa phương để tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.
 • Thông qua các buổi TXCT sau kỳ họp thứ 10, các đại biểu HĐND tỉnh đã phổ biến nội dung Nghị quyết để giúp cử tri theo dõi giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Để đưa Nghị quyết thực sự vào cuộc sống cần có sự phối hợp với ngành tuyên giáo, Uỷ ban MTTQ các cấp để cung cấp thông tin Nghị quyết của HĐND cho đội ngũ báo cáo viên các cấp. Phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến pháp luật của tỉnh để tuyên truyền thực hiện Nghị quyết. Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền các nghị quyết của HĐND tỉnh đã đến với  người dân và giúp nhân dân thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình là người cùng tham gia trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

   

  Kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khoá XVI

   

  Uỷ ban nhân dân tỉnh là cơ quan có trách nhiệm cụ thể hoá Nghị quyết bằng các quyết định, có giải pháp cụ thể để điều hành, tổ chức thực hiện phù hợp huy động nguồn lực. Trong công tác điều hành của UBND tỉnh phải gắn cơ chế trách nhiệm cụ thể, công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết đánh giá những ưu điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân thành công và chưa thành công của việc thực hiện Nghị quyết.

   

  Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND phải tăng cường công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; thường xuyên phối hợp với các ban đảng Tỉnh uỷ, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh, Thường trực và các ban HĐND huyện, thành, thị để tạo sự đồng bộ trong kiến nghị đề xuất theo thẩm quyền của mình.

   

  Mặc dù các trình tự , thủ tục giám sát đã đ­ược quy định cụ thể, song cử tri mong muốn trong quá trình giám sát phải linh hoạt hơn. Giám sát không chỉ xem xét trong giới hạn báo cáo của cơ quan, tổ chức chịu sự giám sát mà cần mở rộng xem xét các vấn đề thu thập đ­ược qua các kênh thông tin khác và từ thực tế cuộc sống.  

          

  Lựa chọn vấn đề nội dung của Nghị quyết để giám sát là vấn đề quan trọng cần dựa vào những nội dung có tính chất bức xúc cấp thiết mà nhân dân cử tri quan tâm để giải quyết. Kết luận giám sát Nghị quyết phải “đúng” và “trúng”. Yêu cầu của mỗi đợt giám sát là phải đánh giá đúng tình hình, khẳng định đ­ược những mặt đã làm đ­ược, cần phát huy; đồng thời cũng chỉ ra đ­ược những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc cần tháo gỡ, những sai sót cần sửa chữa.  

   

  Thông báo kết quả giám sát phải gửi kịp thời đến UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết. Kiến nghị giám sát phải khả thi, có căn cứ pháp lý và phù hợp với thực tiễn, có mốc thời gian quy định, thẳng vấn đề tránh trình trạng nêu chung chung, mỗi kiến nghị cần xác định rõ chủ thể chịu trách nhiệm thực hiện tránh tình trạng kiến nghị không rõ cơ quan, địa ph­ương có trách nhiệm giải quyết nên không cơ quan nào coi đó là trách nhiệm của mình, dẫn đến các kiến nghị đó  không ai giải quyết cả. Cũng có kiến nghị liên quan đến các ngành, các cấp địa ph­ương, thậm chí liên quan đến các tỉnh bạn nh­ư tranh chấp đến địa giới hành chính  chậm đ­ược giải quyết, dẫn đến vướng mắc khó giải quyết.

   

  Nghị quyết HĐND là sản phẩm của kỳ họp thứ 10 - HĐND khoá XVI, Nghị quyết đó có đi vào cuộc sống hay không phụ thuộc vào nhiều cấp nhiều ngành, trong đó có vai trò người đại biểu dân cử phải không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình trước cử tri tỉnh nhà./.

                                                                                 

  Trần Hữu Đức

  Lượt truy cập